Πνευμονική ίνωση: ένας οδηγός υποστήριξης

Αυτός είναι ένας οδηγός για άτομα με πνευμονική ίνωση (ΠΙ) και τους φροντιστές τους.

Λήψη PDF

τελευταία ενημέρωση 31/05/2024
This content is available in multiple languages.