Βοηθήστε μας να διαμορφώσουμε το μέλλον της πνευμονικής αποκατάστασης μέσω μιας πολιτικής υγειονομικής περίθαλψης

Η πνευμονική αποκατάσταση είναι μια σύντομη διαδικασία τακτικών περιόδων άσκησης και εκπαίδευσης.


Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών πνευμονικής αποκατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πνευμονική αποκατάσταση είναι μια σύντομη διαδικασία τακτικών περιόδων άσκησης και εκπαίδευσης.

Στοχεύει στη μείωση της επίδρασης της πνευμονικής πάθησης στην ποιότητα της ζωής ενός ατόμου, μειώνοντας τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και αυξάνοντας την ικανότητα του ατόμου να συμμετάσχει σε καθημερινές δραστηριότητες.

Αυτή η έρευνα είναι μέρος ενός προγράμματος που διεξάγεται από την Αμερικανική Εταιρεία Θώρακος (ATS) από κοινού με την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες αναπτύσσοντας μια επίσημη δήλωση πολιτικής για το πώς θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες της πνευμονικής αποκατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αφιερώνοντας 10 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτής της έρευνας, θα βοηθήσετε να εξασφαλιστεί ότι αυτό το πρόγραμμα θα βασίζεται στις γνώσεις και τις εμπειρίες αυτών που έχουν λάβει μέρος στην πνευμονική αποκατάσταση καθώς και αυτών που είναι επιλέξιμοι για πνευμονική αποκατάσταση αλλά δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να συμμετάσχουν.

Η έρευνα διεξάγεται ανώνυμα, αλλά μπορείτε, αν θέλετε, να προσθέσετε στο τέλος την διεύθυνσή σας e-mail για να λαμβάνετε ενημερώσεις πάνω στο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της έρευνας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα σε εννέα διαφορετικές γλώσσες:

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας