ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ ΤΗΣ ERS TO 2013

Δραστηριότητες στο συνέδριο της ERS to 2013


Το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση των επαγγελματικών πνευμονολογίας στον κόσμο και παρέχει τη δυνατότητα για τις οργανώσεις ασθενών στην ευρώπη να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί.

Κάθε χρόνο το συνέδριο της ERS προσελκύει ιατρούς, επιστήμονες, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και να συζητήσουν τρόπους για να βελτιώσουν τις θεραπευτικές επιλογές των ασθενών.

Φέτος, πάνω από 20 οργανώσεις ασθενών συμμετείχαν στο ELF στο Συνέδριο και προέβαλαν τις δραστηριότητές τους τραβώντας το ενδιαφέρον των αντιπροσώπων. Τρεις ασθενείς επίσης προσκαλέστηκαν να μιλήσουν σε επιστημονικές διαλέξεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κατάστασής τους.

Το ELF είναι υπεύθυνο για τη διάδοση της πιο ενδιαφέρουσας και αξιόλογης έρευνας προς τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φέτος πάνω από 800 εργασίες συμπεριλήφθηκαν σε ειδησεογραφικά κείμενα σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλη την Ευρώπη, ενημερώνοντας ένα ευρύτερο τμήμα του κοινού σχετικά με τις νέες εξελίξεις στην επιστήμη. Για να διαβάσετε τα τελευταία επιστημονικά δρώμενα μπορείτε να δείτε όλα τα νέα του συνεδρίου στην σελίδα του Κέντρου Ενημέρωσης αυτού του ιστότοπου. 

Εγγραφείτε στο newsletter μας