Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ DNA ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα παιδιά και οι έφηβοι που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της οδικής κυκλοφορίας παρουσιάζουν μια βλάβη στο DNA που ονομάζεται μείωση των τελομερών, αναφέρει μια μελέτη του τεύχους Μαΐου του Περιοδικού Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής


Τα παιδιά και οι έφηβοι που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της οδικής κυκλοφορίας παρουσιάζουν μια βλάβη στο DNA που ονομάζεται μείωση των τελομερών, αναφέρει μια μελέτη του τεύχους Μαΐου του Περιοδικού Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής

Προκαταρκτική έρευνα μιας ομάδας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια έδειξε ότι παιδιά και νέοι άνθρωποι με άσθμα επίσης παρουσιάζουν μείωση των τελομερών. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το μήκος τελομερούς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια ένδειξη βλάβης του DNA που οφείλεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η μελέτη διενεργήθηκε σε μια πόλη με τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ, έναν ατμοσφαιρικό ρύπο από τα καυσαέρια των μηχανών των οχημάτων) και στη μείωση των τελομερών (ένας τύπος βλάβης του DNA που κατά κανόνα σχετίζεται με τη γήρανση).

Η μελέτη ενισχύει προηγούμενα στοιχεία που δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να βλάψει το DNA. Επίσης υποδηλώνει ότι τα παιδιά μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στις επιβλαβείς επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Διαβάστε το άρθρο.

Διαβάστε τη μελέτη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας