Μεγάλη μελέτη έδειξε ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης

Σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη, τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε άτομα με κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα μπορούν να σώσουν ζωές.


Σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη, τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε άτομα με κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα μπορούν να σώσουν ζωές.

Η μελέτη NELSON διεξήχθη στην Ολλανδία και στο Βέλγιο σε 15.792 άτομα με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα προσφέρθηκε προσυμπτωματικός έλεγχος, ενώ στην άλλη όχι. Ο έλεγχος περιελάμβανε τακτικές αξονικές τομογραφίες (ΑΤ) (κατά τις οποίες λαμβάνονται πολλές ακτινογραφίες από το σώμα ενός ατόμου υπό διάφορες γωνίες και, στη συνέχεια, μια λεπτομερής εικόνα παράγεται μέσω υπολογιστή). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανιχνευθεί ο καρκίνος του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο, οπότε και μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα.

Ως μέρος της μελέτης, κάθε άτομο παρακολουθήθηκε για τουλάχιστον 10 έτη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διαφορά στα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των ατόμων τα οποία υποβλήθηκαν σε προσυμπτωματικό έλεγχο και αυτών τα οποία δεν υποβλήθηκαν σε ανάλογο έλεγχο. Γενικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος βελτίωσε τα ποσοστά επιβίωσης, με μείωση των θανάτων ανδρών από καρκίνο του πνεύμονα κατά 26%.

Αυτή η μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό σημείο αναφοράς για την περίθαλψη ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. H Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) χαιρετίζει αυτά τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα. H ERS προτρέπει τις χώρες της Ευρώπης να θεσπίσουν προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα υψηλού κινδύνου το συντομότερο δυνατόν και καλεί την ΕΕ να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να στηρίξει τα κράτη μέλη της να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες.

Διαβάστε το πλήρες δελτίο τύπου σχετικά με τη μελέτη NELSON.

Διαβάστε τη δήλωση περί της θέσης της ERS σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας όπου αναφέρονται οι προτεραιότητες για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό σχετικά με την πάθηση, σε πολλές γλώσσες.

Εγγραφείτε στο newsletter μας