ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που κινδυνεύουν από καρκίνο του πνεύμονα να κόψουν το κάπνισμα.


Ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που κινδυνεύουν από καρκίνο του πνεύμονα να κόψουν το κάπνισμα.

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη στις ΗΠΑ, εξέτασε κατά πόσο η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη διακοπή του καπνίσματος την περίοδο υποβολής των ενδιαφερομένων σε προσυμπτωματικό έλεγχο (δοκιμασίες ρουτίνας) για καρκίνο του πνεύμονα θα τους βοηθούσε να κόψουν το κάπνισμα με επιτυχία.

Στις ΗΠΑ παρέχεται η δυνατότητα προσυμπτωματικού ελέγχου σε άτομα που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο της πάθησης, π.χ. άτομα ηλικίας μεταξύ 55 και 77 που είναι καπνιστές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, λόγω ορισμένων ζητημάτων – όπως η πιθανότητα εσφαλμένης ένδειξης καρκίνου του πνεύμονα – υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με το αν αυτό το είδος του προσυμπτωματικού ελέγχου είναι χρήσιμο. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν συστάσεις για αυτό το είδος προσυμπτωματικού ελέγχου στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, 92 άνθρωποι κατά την υποβολή τους σε προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του πνεύμονα χωρίστηκαν σε ομάδες, από τις οποίες η μία έλαβε συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου και η άλλη έλαβε κανονική φροντίδα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν περιελάμβανε άτομα διαγνωσμένα με καρκίνο του πνεύμονα, ενώ και οι δύο ομάδες αποτελούνταν τον ίδιο αριθμό ατόμων με φυσιολογικά και μη φυσιολογικά αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες στους οποίους παρασχέθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες έλαβαν μέρος σε έξι τηλεφωνικές συνεδρίες διάρκειας 10–15 λεπτών για μια περίοδο 3 μηνών – η πρώτη από τις οποίες έλαβε χώρα μόλις τους ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών τους. Στην άλλη ομάδα δόθηκε ένας κατάλογος με δωρεάν ή χαμηλού κόστους πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να τους βοηθήσουν να κόψουν το κάπνισμα.

Στη συνέχεια, τα μέλη και των δύο ομάδων ρωτήθηκαν αν είχαν κόψει το κάπνισμα – και εκείνοι που ανέφεραν ότι ελέγχθηκε το σάλιο τους για νικοτίνη.

Διαπιστώθηκε ότι οκτώ άτομα (17%) από την ομάδα στην οποία παρασχέθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες είχαν κόψει το κάπνισμα, σε σύγκριση με δύο άτομα (4%) της ομάδας στα οποία παρασχέθηκε ο κατάλογος των πόρων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα ευρήματά τους υποστηρίζουν αυτή την πιθανή μέθοδο συνεργασίας με άτομα που δεν μπορούν διαφορετικά να στραφούν σε υπηρεσίες διακοπής του καπνίσματος σε μια καίρια χρονική στιγμή κατά την οποία προβληματίζονται για την υγεία τους.

Αυτή η μέθοδος πρόκειται να δοκιμαστεί σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα ατόμων για να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα θα είναι παρόμοια.

Διαβάστε το πρωτότυπο ειδησεογραφικό άρθρο.

Διαβάστε την περίληψη του άρθρου του περιοδικού.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο του ELF σχετικά με το κάπνισμα όταν πάσχετε από πνευμονική πάθηση.

 

 

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που κινδυνεύουν από καρκίνο του πνεύμονα να κόψουν το κάπνισμα.