Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας σχετικά με την καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ) και βοηθήστε στη βελτίωση της δοκιμασίας για τα άτομα με πνευμονικές παθήσεις

Αναζητούμε ανθρώπους να μοιραστούν τις απόψεις τους για την καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ), οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρο έκθεσης μιας ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS).


Αναζητούμε ανθρώπους να μοιραστούν τις απόψεις τους για την καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ), οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρο έκθεσης μιας ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS).

Η ομάδα εργασίας έχει ως στόχο τη συμφωνία σχετικά με τα πιο κατάλληλα πρωτόκολλα της δοκιμασίας ΚΑΔΚ και τη λήψη μέτρων για παιδιά και ενήλικες με διαφορετικές πνευμονικές παθήσεις. Στην έκθεση θα εξεταστούν τα δημοσιευμένα στοιχεία του τομέα καθώς και οι απόψεις και εμπειρίες των ασθενών.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μόνο εάν εσείς, ή το παιδί σας, έχετε υποβληθεί σε πλήρη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ), όπως περιγράφεται στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις παραμένουν ανώνυμες.

Βοηθήστε μας να απευθυνθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα προωθώντας το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μοιραστεί τις απόψεις του.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοικτό έως τις 8 Ιανουαρίου 2018.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο:

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Jeanette Boyd.

 

Ελληνικά