ΠΑΣΧΕΤΕ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ;

Τα μέλη μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) για την ανάπτυξη ενός τεχνικού προτύπου μέσω του οποίου θα ορίζεται ο καλύτερος τρόπος ολοκληρωμένης δοκιμασίας κοπώσεως για τα άτομα με χρόνια πνευμονική πάθηση.


Τα μέλη μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) για την ανάπτυξη ενός τεχνικού προτύπου μέσω του οποίου θα ορίζεται ο καλύτερος τρόπος ολοκληρωμένης δοκιμασίας κοπώσεως για τα άτομα με χρόνια πνευμονική πάθηση.

Ψάχνουμε για άτομα με εμπειρία καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως που θα καταθέσουν τις απόψεις τους και έτσι θα διασφαλιστεί η καταλληλότητα του νέου προτύπου.

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως χρησιμοποιείται από τους γιατρούς για την αξιολόγηση της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων ενός ατόμου σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη διάρκεια άσκησης. Η δοκιμασία μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς στη διάγνωση πολλών διαφορετικών καρδιακών και πνευμονικών παθήσεων και μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποκατάσταση μετά από ασθένεια Συνήθως περιλαμβάνει την ολοκλήρωση κάποιας στοιχειώδους άσκησης σε ένα ποδήλατο γυμναστικής ή σε κυλιόμενο τάπητα, με παράλληλη παρακολούθηση του αναπνευστικού και καρδιακού ρυθμού.

Η Ομάδα Δράσης στοχεύει στη συμφωνία σε σχέση με μία ή δύο μεθόδους καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως σε ποδήλατο ή κυλιόμενο τάπητα οι οποίες θα επιτρέπουν την αξιολόγηση με τον ίδιο τρόπο ατόμων όλων των ηλικιών και με διαφορετικές πνευμονικές παθήσεις και διάφορους βαθμούς βλάβης. Το πρότυπο θα βασιστεί στην εξέταση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας και τη συνεδρίαση συναίνεσης όπου θα ληφθούν υπόψη οι προοπτικές των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών.

Θα επιθυμούσαμε να λάβουμε νέα σας εάν:

  • Πάσχετε από χρόνια πνευμονική πάθηση και έχετε υποβληθεί σε καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως, συν
  • Εξειδίκευση και/ή ενδιαφέρον για τη φυσιολογία της άσκησης, και
  • Την ικανότητα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά).

Επιθυμώ να συμμετάσχω σε κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Συμμετοχή στη συνεδρίαση συναίνεσης Ομάδας Δράσης τον Ιούνιο του 2017 στη Λωζάνη της Ελβετίας (ένα άτομο). Αναμένεται η επιβεβαίωση της ημερομηνίας. Τα έξοδα θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Ίδρυμα (ELF).
  • Παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη ερωτηματολογίου για τη συγκέντρωση απόψεων από άτομα με εμπειρία της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως σε όλη την Ευρώπη.
  • Εξέταση των προσχεδίων του τεχνικού προτύπου.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την  Jeanette Boyd για περισσότερες πληροφορίες. 

Εγγραφείτε στο newsletter μας