Τα άτομα σε χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα είναι πιο ευάλωτα στην ανάπτυξη ΧΑΠ, λόγω εμπειριών σε μικρές ηλικίες

Νέο άρθρο εξετάζει ενδείξεις για ευπάθεια όσων ζουν σε χώρες με χαμηλά/μεσαία εισοδήματα στην ανάπτυξη ΧΑΠ, λόγω εμπειριών μικρής ηλικίας.


Πάνω από το 90% των θανάτων που σχετίζονται με τη ΧΑΠ παρατηρούνται σε χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα (LMIC).  Ένα νέο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Partner Journal: Primary Care Respiratory Medicine εξετάζει ορισμένες από τις πρόσφατες ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα άτομα που ζουν σε χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα είναι πιο ευάλωτα στην ανάπτυξη ΧΑΠ, ως αποτέλεσμα εμπειριών σε μικρές ηλικίες, σε σύγκριση με άτομα που ζουν σε χώρες με υψηλά εισοδήματα.

Οι πνεύμονες ενός ατόμου συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, μέχρι τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η λειτουργία των πνευμόνων ενός ατόμου βρίσκεται στο απόγειό της περίπου στην ηλικία των 20-25 ετών, πριν ξεκινήσει η επιδείνωση λόγω αύξησης της ηλικίας. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια πάθηση κατά την οποία η λειτουργία των πνευμόνων του ατόμου πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο και το άτομο εμφανίζει συμπτώματα όπως δύσπνοια και βήχα.

Για πολλούς ασθενείς, η ΧΑΠ οφείλεται στο γεγονός ότι η λειτουργία των πνευμόνων τους επιδεινώνεται πιο γρήγορα από αυτήν ενός υγιούς ατόμου, συνήθως λόγω καπνίσματος ή έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση στην ενήλικη ζωή τους. Ωστόσο, ορισμένα άτομα είναι ευάλωτα στην ανάπτυξη ΧΑΠ επειδή η λειτουργία των πνευμόνων τους δεν αναπτύσσεται στο μέγιστο. Η πάθηση μπορεί να προκληθεί από έναν συνδυασμό και των δύο αυτών παραγόντων.

Συχνά, όταν η λειτουργία των πνευμόνων ενός ατόμου δεν αναπτύσσεται πλήρως, αυτό οφείλεται σε παράγοντες που εμφανίζονται κατά τη μικρή ηλικία του ατόμου οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των πνευμόνων. Αυτοί περιλαμβάνουν: 

  • Εάν εισέπνεαν μολυσμένο ατμοσφαιρικό αέρα καθώς μεγάλωναν (συμπεριλαμβάνεται το παθητικό κάπνισμα και η οικιακή ατμοσφαιρική ρύπανση)
  • Εάν η μητέρα τους είχε άσθμα, διαβήτη ή δεν τρεφόταν επαρκώς κατά την εγκυμοσύνη

Εάν γεννήθηκαν πρόωρα, γεννήθηκαν με χαμηλό βάρος ή παρουσίασαν νόσους κατά την παιδική ηλικία

Η μειωμένη πλήρης ανάπτυξη της πνευμονικής λειτουργίας αποτελεί περισσότερο πρόβλημα στις χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα επειδή αυτοί οι παράγοντες είναι πιο συνήθεις από ό,τι στις χώρες με υψηλά εισοδήματα. Ο έλεγχος αυτού του τύπου ΧΑΠ είναι επίσης πιο δύσκολος, ενώ τα άτομα στις χώρες με μικρά και μεσαία εισοδήματα μπορεί επίσης να έχουν πιο δύσκολα πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε αξιόπιστες πληροφορίες υγείας.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς του άρθρου, η πρόληψη είναι η απάντηση στη μείωση του αντίκτυπου της ΧΑΠ στις χώρες με μικρά και μεσαία εισοδήματα, και πρέπει να ξεκινάει πριν από τη γέννηση και να συνεχίζεται καθ’ όλη την παιδική ηλικία. Για όσους αναπτύσσουν εν τέλει ΧΑΠ, η εκπαίδευση και η πνευμονική αποκατάσταση μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμους τρόπους χαμηλού κόστους για τη διαχείριση των συμπτωμάτων και την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο.

Διαβάστε το ενημερωτικό μας δελτίο για το ευ ζην με ΧΑΠ.

Εγγραφείτε στο newsletter μας