Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, τα περιστατικά ΧΑΠ είναι πιο συχνά σε μεγάλο υψόμετρο

Μια νέα έρευνα που διεξήχθη στην Κιργιζία απέδειξε ότι η ΧΑΠ εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα που ζουν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.


Μια νέα έρευνα που διεξήχθη στην Κιργιζία απέδειξε ότι η ΧΑΠ εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα που ζουν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο «καθαρός» αέρας του βουνού ενδέχεται να μην είναι πάντα τόσο υγιεινός για τους πνεύμονες, όπως εκτιμάται: σύμφωνα με τα νέα ευρήματα μιας έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τα περιστατικά ΧΑΠ εμφανίζονται πιο συχνά σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο σε σύγκριση με τις περιοχές χαμηλού υψομέτρου στην αγροτική Κιργιζία.

Οι συγγραφείς της μελέτης θεωρούν ότι η αιτιολογία συνδέεται με την ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, που δημιουργείται από τις σόμπες μαγειρέματος και τις εστίες θέρμανσης.

Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Λέιντεν (LUMC), το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν (UMCG) και συνάδελφοι από την Κιργιζία διεξήγαγαν εξετάσεις για τη λειτουργία των πνευμόνων σε 199 κατοίκους των περιοχών με μεγάλο υψόμετρο και σε 193 κατοίκους περιοχών με χαμηλό υψόμετρο στην Κιργιζία.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ΧΑΠ παρατηρήθηκε πιο συχνά στην ομάδα των ατόμων που ζούσαν σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο – 36,7% έναντι 10,4%. Η μελέτη ανέλυσε επίσης τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν δείκτη της καθαρότητας του αέρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις στις ορεινές περιοχές ανήλθαν σε τιμές 11 φορές υψηλότερες από τις ημερήσιες μέγιστες συγκεντρώσεις που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η μελέτη διαπίστωσε την ύπαρξη μιας σαφούς συσχέτισης μεταξύ των υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων αέρα σε εσωτερικούς χώρους και της εμφάνισης ΧΑΠ, ακόμη και όταν λαμβάνονταν υπόψη άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία και το κάπνισμα. Τα υψηλά επίπεδα των συγκεντρώσεων μπορούν να εξηγηθούν από τις περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσης σε μεγάλο υψόμετρο. Ο εξαιρετικά κρύος καιρός, με θερμοκρασίες έως -20°C τον χειμώνα, σημαίνει ότι οι κάτοικοι κρατούν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και ότι αερίζουν τα σπίτια τους λιγότερο, ενώ καίνε περισσότερα καύσιμα για μαγείρεμα και θέρμανση. Όλοι οι ορεσίβιοι κάτοικοι βασίζονται, για το μαγείρεμα και τη θέρμανση, στα καύσιμα βιομάζας, που προέρχονται κυρίως από την κοπριά των προβάτων από τα κοπάδια τους, η οποία δημιουργεί πολύ καπνό.

Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τη ΧΑΠ ήταν η ζωή σε μεγάλο υψόμετρο. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από την επίδραση του υψομέτρου στην ανάπτυξη των πνευμόνων ή από μη μετρήσιμους παράγοντες μεταξύ ορεινών και πεδινών περιοχών, όπως είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι τα προληπτικά μέτρα που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους έχουν μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στις ορεινές αγροτικές περιοχές. Η συνειδητοποίηση των κινδύνων της καύσης βιομάζας και η προσφορά εναλλακτικών λύσεων, όπως καθαροί φούρνοι και σόμπες μαγειρέματος, μπορούν αποτελέσουν σημαντικά βήματα», δήλωσε η φοιτήτρια διδακτορικού Evelyn Brakema.

Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν με τον κιργιζιανό Υπουργό υγείας και συνέβαλαν στην απόφαση της Παγκόσμιας Τράπεζας να διανείμει δεκάδες χιλιάδες καθαρές εστίες μαγειρέματος στη χώρα.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την εκστρατεία Healthy Lungs for Life. Τα αποτελέσματα συνέβαλαν στην έναρξη του ερευνητικού προγράμματος FRESHAIR, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon2020, το οποίο υπήρξε συνεργάτης του European Lung Foundation.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκστρατεία Healthy Lungs for Life.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα FRESHAIR.

Διαβάστε την αρχική μελέτη.