ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ; ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

The European Respiratory Society (ERS) ξεκινάει ορισμένες δραστηριότητες έρευνας και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα.


The European Respiratory Society (ERS) ξεκινάει ορισμένες δραστηριότητες έρευνας και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα, με επικεφαλής ειδήμονες στο πεδίο και με πληροφόρηση από άτομα που έχουν εμπειρία στην πάθηση. 

Δημιουργούμε μια ομάδα από άτομα με καρκίνο του πνεύμονα, και τους συντρόφους ή τα μέλη της οικογένειάς τους που ζουν οπουδήποτε στην Ευρώπη, για να επηρεάσουν την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων. Θα θέλατε να συμμετάσχετε εσείς οι ίδιοι ή κάποιος που γνωρίζετε;

Ο ρόλος σας θα είναι να συνεργαστείτε με τα υπόλοιπα μέλη αυτής της συμβουλευτικής ομάδας ασθενών για να εκπροσωπήσετε τις απόψεις των ατόμων με καρκίνο του πνεύμονα σε αυτά τα προγράμματα, με τους ακόλουθους τρόπους:

 

  • Παροχή στοιχείων για τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού εντύπου που θα βασίζεται σε πληροφορίες από ασθενείς για το τι είναι σημαντικό για τα άτομα που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα και συναφή προβλήματα υγείας. Ένα συνοδευτικό έντυπο που θα απευθύνεται στους επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα θεραπείας, διαχείρισης και υποστήριξης του καρκίνου του πνεύμονα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους ασθενείς
  • Βοήθεια στην ανάπτυξη μιας έρευνας για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις εμπειρίες και τις προτεραιότητες των ασθενών και των προσώπων που παρέχουν φροντίδα σε όλη την Ευρώπη
  • Παροχή στοιχείων για τη σύνταξη νέων ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν τη διαχείριση του καρκίνου του πνεύμονα από την πλευρά του ασθενούς
  • Βοήθεια στη δημιουργία ενός σεμιναρίου όπου θα συμμετέχουν άτομα που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα και άτομα που εργάζονται στο πεδίο προκειμένου να συζητούν για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των ασθενών και τις πιθανές λύσεις.

Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια μικρή ομάδα έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα περισσότερα από ένα άτομα που θα εκπροσωπούν την ομάδα στα εκάστοτε προγράμματα και τις συναντήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας για κάθε άτομο και ότι θα υπάρχουν πάντα άλλα μέλη της ομάδας που μπορούν να συμμετάσχουν, αν χρειαστεί να διακόψετε για λίγο λόγω υγείας, εργασίας ή άλλων υποχρεώσεων.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συμβουλευτική ομάδα, ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Sarah Masefield μέσω email. Sarah Masefield.