Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται περαιτέρω με νομοθεσία σχετικά με τον καθαρό αέρα

Στις 15 Ιουλίου 2015, ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ψήφισαν για μια αυστηρότερη πρόταση νόμου, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη.


Στις 15 Ιουλίου 2015, ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ψήφισαν για μια αυστηρότερη πρόταση νόμου, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη.

Ο νόμος, γνωστός ως «Ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών» (NEC), έχει ως στόχο τον καθορισμό ανώτατου ορίου στα επίπεδα ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτό τηρηθεί, θα μπορούσε να ωφελήσει την υγεία —ιδιαίτερα την υγεία των πνευμόνων— των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για πιο φιλόδοξους στόχους παρά τις πιέσεις από τον γεωργικό και τον βιομηχανικό τομέα.

Ο προτεινόμενος νόμος περιλαμβάνει πλέον νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2025. Προσθέτει επίσης την αμμωνία, το μεθάνιο και τον υδράργυρο στη λίστα των καλυπτόμενων ρύπων, μαζί με τα σωματίδια PM2.5, τις πτητικές οργανικές ενώσεις, τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το αν θα θεσπιστεί ο προτεινόμενος νόμος τον Οκτώβριο. Μπορεί όμως να αντιμετωπίσει ισχυρές αντιδράσεις.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την καμπάνια Healthy Lungs for Life, η οποία ευαισθητοποιεί τον κόσμο για τη σπουδαιότητα του καθαρού αέρα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας