Διατίθενται επιχορηγήσεις για την υποστήριξη των εκδηλώσεων «Healthy Lungs for Life»

Έχει ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη των εκδηλώσεων «Healthy Lungs for Life» με διαθέσιμες 5 επιχορηγήσεις των 1000 €.


Έχει ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη των εκδηλώσεων «Healthy Lungs for Life» με διαθέσιμες 5 επιχορηγήσεις των 1000 €.

Τα άτομα, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι ομάδες ασθενών και οι ειδικοί σε αναπνευστικά νοσήματα ενθαρρύνονται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της υγείας των πνευμόνων.

Το «Healthy Lungs for Life», που οργανώνουν το ELF και η ERS είναι μια από τις μεγαλύτερες εκστρατείες που αναπτύχθηκαν ποτέ για την υγεία των πνευμόνων και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία της υγείας των πνευμόνων μέσα από μια πλήρη σειρά εκδηλώσεων, έργων και προωθητικών ενεργειών.

Το θέμα για το 2018-19 είναι «Αναπνεύστε καθαρό αέρα» και αναφέρεται στη σημασία της εισπνοής αέρα καλής ποιότητας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επίσης, τονίζει τα οφέλη μιας ζωής χωρίς κάπνισμα.

Στο Healthy Lungs for Life toolkit διατίθεται για χρήση μια σειρά περαιτέρω πόρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται λογότυπα, αφίσες, πρότυπα δελτία τύπου και λίστες ελέγχου εκδηλώσεων.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι εκδηλώσεων που μπορείτε να διοργανώσετε. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις αφορούν δημόσιες εξετάσεις για τη λειτουργία των πνευμόνων, όπου τα μέλη του κοινού ενθαρρύνονται να υποβληθούν σε δωρεάν σπιρομέτρηση.

Βοηθήστε να διαδοθούν αυτά τα ισχυρά μηνύματα σε παγκόσμιο επίπεδο και οργανώστε τη δική σας εκδήλωση στην περιοχή σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αίτησης στον ιστότοπο Healthy Lungs for Life.