Ανακαλύφθηκε σύνδεση μεταξύ της έκθεσης σε παρασιτοκτόνα και της σωστής λειτουργίας των πνευμόνων, στα παιδιά

Ερευνητές στις Η.Π.Α. ανακάλυψαν ότι η έκθεση σε παρασιτοκτόνα σε νεαρή ηλικία μπορεί να επηρεάσει την πνευμονική λειτουργία ενός παιδιού, καθώς μεγαλώνει.


Ερευνητές στις Η.Π.Α. ανακάλυψαν ότι η έκθεση σε παρασιτοκτόνα σε νεαρή ηλικία μπορεί να επηρεάσει την πνευμονική λειτουργία ενός παιδιού, καθώς μεγαλώνει.

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, Thorax, συμμετείχαν 279 παιδιά που κατοικούσαν στην Κοιλάδα Σαλίνας, στην Καλιφόρνια, περιοχή όπου υπάρχουν πολλές καλλιέργειες και όπου χρησιμοποιούνται παρασιτοκτόνα. Τα παιδιά αποτελούσαν μέρος ενός μεγαλύτερου ερευνητικού προγράμματος, στο οποίο παρακολουθούνταν από την εγκυμοσύνη της μητέρας τους έως την εφηβεία τους.

Ως μέρος αυτής της μελέτης, οι ερευνητές συνέλεξαν πέντε δείγματα ούρων από τα παιδιά, όταν αυτά ήταν σε ηλικία μεταξύ 6 μηνών και 5 ετών. Οι επιστήμονες μέτρησαν τα επίπεδα των παρασιτοκτόνων σε κάθε δείγμα ούρων. Όταν κάθε παιδί έφτασε στην ηλικία των 7 ετών, μετρήθηκε η πνευμονική του λειτουργία με σπιρομέτρηση.

Τα παιδιά που εκτέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα παρασιτοκτόνων, ανακαλύφθηκε ότι είχαν υποδεέστερη πνευμονική λειτουργία. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η επίδραση αυτή ήταν ίδια με εκείνη που ανακαλύφθηκε σε παιδιά που είχαν εκτεθεί σε παθητικό κάπνισμα.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η μελέτη τους είναι η πρώτη που ανακάλυψε το συγκεκριμένο τύπο σύνδεσης μεταξύ της έκθεσης σε παρασιτοκτόνα και της πνευμονικής λειτουργία σε παιδιά, και απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα.

Διαβάστε τις αρχικές ειδήσεις.

Διαβάστε την περίληψη του άρθρου στο περιοδικό.

Βρείτε περισσότερα για την εκστρατεία Healthy Lungs for Life (Υγιείς Πνεύμονες για τη Ζωή), που ενημερώνει για τη σημασία του καθαρού αέρα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας