Μόνο οι μισοί από αυτούς που ζουν με χρόνιο βήχα στην Ευρώπη έχουν διαγνωστεί

Μια έρευνα έχει ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο ο χρόνιος βήχας επιδρά αρνητικά στη ζωή των ατόμων που ζουν με το σύμπτωμα, και έχει επισημανθεί η ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη.


Μια έρευνα έχει ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο ο χρόνιος βήχας επιδρά αρνητικά στη ζωή των ατόμων που ζουν με το σύμπτωμα, και έχει επισημανθεί η ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη.

Ο χρόνιος βήχας μπορεί να χαρακτηριστεί ως βήχας που διαρκεί περισσότερο από οκτώ εβδομάδες και συμβαίνει χωρίς τα εξής συμπτώματα: αιμόπτυση, συριγμός που δεν μπορείτε να αλλάξετε, σημαντικό λαχάνιασμα, απώλεια βάρους, αδυναμία, ληθαργο και πόνος.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lung, διεξήχθη από  Ειδική Ομάδα για τον Χρόνιο Βήχα της European Respiratory Society σε συνδυασμό με το European Lung Foundation. Περιλάμβανε μια online έρευνα, διαθέσιμη σε 12 γλώσσες, στον δικτυακό τόπο του ELF. Ανταποκρίθηκαν 1.120 άτομα από 29 διαφορετικές χώρες, με μέση διάρκεια βήχα 2–5 ετών ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες επισήμαναν ότι ο βήχας τους είχε αρνητικό αντίκτυπο όσο αφορά την ποιότητα της ζωής τους, τη διάθεσή τους και την ικανότητά τους να εκτελούν δραστηριότητες. Παρά το γεγονός ότι το 72% των συμμετεχόντων είχαν επισκεφθεί τον ιατρό τους τρεις ή περισσότερες φορές, μόνο το 53% από αυτούς διαγνώστηκαν με χρόνιο βήχα.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα πράγματα για την υποστήριξη των ατόμων που ζουν με χρόνιο βήχα, μεταξύ των οποίων η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την πάθηση και η ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών.

Διαβάστε το άρθρο του περιοδικού. 

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο μας για τον χρόνιο βήχα.