Τα άτομα με βρογχεκτασίες και τα άτομα με ΧΑΠ αποκομίζουν τα ίδια οφέλη από την πνευμονική αποκατάσταση

Μια νέα δημοσιευμένη μελέτη υποδεικνύει ότι η πνευμονική αποκατάσταση ωφελεί τα άτομα με βρογχεκτασίες.


Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Respiratory Journal, η πνευμονική αποκατάσταση μπορεί να βελτιώσει με τον ίδιο τρόπο την ευημερία τόσο των ατόμων που ζουν με βρογχεκτασίες όσο και των ατόμων με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Η πνευμονική αποκατάσταση είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη μείωση των σωματικών και ψυχολογικών επιδράσεων που μπορεί να έχει μια χρόνια πνευμονική πάθηση στη ζωή ενός ατόμου. Συνδυάζει αφενός ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεων, αφετέρου εκπαίδευση όσον αφορά τους τρόπους διατήρησης της βέλτιστης δυνατής υγείας.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 213 άτομα με βρογχεκτασίες έλαβαν μέρος σε ένα εποπτευόμενο πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης 8 εβδομάδων. Κάθε άτομο συνδυάστηκε με κάποιο άτομο μου έπασχε από ΧΑΠ, το οποίο λάμβανε επίσης τη θεραπεία, έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματά τους.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αρκετές διαφορετικές μετρήσεις για να συγκρίνουν τις δύο ομάδες: μια δοκιμασία βάδισης, ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα συμπτώματα και την ευημερία, καθώς επίσης κατά πόσο οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα.

Εξετάζοντας τα ερωτηματολόγια, παρατηρήθηκαν ομοιότητες στις εκβάσεις μεταξύ των δύο ομάδων – ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση της δύσπνοιας και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Ωστόσο, τα άτομα με ΧΑΠ σημείωσαν μεγαλύτερη αλλαγή στα επίπεδα ενέργειας από ό, τι τα άτομα με βρογχεκτασίες.

Τα άτομα με βρογχεκτασίες εμφάνισαν μια ελαφρώς μεγαλύτερη βελτίωση στα αποτελέσματα των δοκιμασιών βάδισης, έχοντας τη δυνατότητα να βαδίσουν κατά μέσο όρο 70 m περισσότερο μετά το πρόγραμμα, σε σύγκριση με την αύξηση των 63 m μεταξύ των ατόμων με ΧΑΠ.

Και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τον ίδιο ρυθμό.

Συνολικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πνευμονική αποκατάσταση ωφελεί τα άτομα με βρογχεκτασίες, καθώς βελτιώνει την ευημερία τους και την ικανότητά τους να ασκούνται. Ως εκ τούτου, συνιστάται να προσφέρεται ως μέρος των πλάνων θεραπείας για την πάθηση.

Διαβάστε το αρχικό δελτίο τύπου.

Διαβάστε την περίληψη του άρθρου του περιοδικού.

Εγγραφείτε στο newsletter μας