Μια έρευνα συνδέει τα χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης με βελτιωμένη υγεία των πνευμόνων στα παιδιά

Μια μελέτη που έγινε σε κοινότητες της νότιας Καλιφόρνιας έδειξε ότι οι μειώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μακροχρόνια βάση μπορούν να ωφελήσουν την υγεία των πνευμόνων των παιδιών.


Μια μελέτη που έγινε σε κοινότητες της νότιας Καλιφόρνιας έδειξε ότι οι μειώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μακροχρόνια βάση μπορούν να ωφελήσουν την υγεία των πνευμόνων των παιδιών.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, στόχευε στο να διαπιστωθεί αν η λήψη διαφορετικών μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Καλιφόρνια είχε θετική επίπτωση στην υγεία των πνευμόνων.

Στη μελέτη συμμετείχαν τρεις ομάδες παιδιών, ηλικίας μεταξύ 11 και 15 ετών, κατά τη διάρκεια των ετών 1994–1998, 1997–2001 και 2007–2011. Συνολικά, συμμετείχαν 2.120 παιδιά. Κάθε παιδί υποβαλλόταν σε εξέταση λειτουργίας των πνευμόνων κάθε έτος για να δουν κατά πόσο οι αλλαγές στα επίπεδα ρύπανσης επηρέαζαν την ανάπτυξη των πνευμόνων τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, στη διάρκεια των 13 ετών για κάθε ομάδα παιδιών που συμμετείχε στη μελέτη, υπήρξε βελτίωση σε έναν αριθμό διαφορετικών μετρήσεων της υγείας των πνευμόνων.

Διαβάστε το άρθρο του περιοδικού. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την καμπάνια Healthy Lungs for Life, η οποία ευαισθητοποιεί τον κόσμο για τη σπουδαιότητα του καθαρού αέρα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας