ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τα αποτελέσματα μελέτης την οποία κατευθύναμε, με μία ομάδα επαγγελματιών του τομέα της υγείας από την Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Εταιρεία, σχετικά με τις απόψεις ατόμων με παθήσεις των πνευμόνων, οι οποίοι ήταν καπνιστές, δημοσιεύθηκαν στο ERJ Open Research.


Τα αποτελέσματα μελέτης την οποία κατευθύναμε, με μία ομάδα επαγγελματιών του τομέα της υγείας από την Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Εταιρεία, σχετικά με τις απόψεις ατόμων με παθήσεις των πνευμόνων, οι οποίοι ήταν καπνιστές, δημοσιεύθηκαν στο ERJ Open Research.

Ως μέρος της μελέτης, 514 άτομα απάντησαν σε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, που μεταφράστηκε σε 16 γλώσσες.

Στην έρευνα τα άτομα ρωτήθηκαν για τις παθήσεις των πνευμόνων που αντιμετώπιζαν και τις καπνιστικές τους συνήθειες, την άποψη τους για τη διακοπή του καπνίσματος και τις εμπειρίες τους με επαγγελματίες του τομέα της υγείας αυτού του τομέα, καθώς και για το είδος της υποστήριξης που θα ήθελαν να λάβουν όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος.

Οι απαντήσεις έδειξαν ότι, ενώ οι περισσότεροι ήθελαν να διακόψουν το κάπνισμα, το 90% αυτών το θεωρούσαν δύσκολο.

Οι συμμετέχοντες συνέστησαν τα ακόλουθα όσον αφορά τη βοήθεια στη διακοπή του καπνίσματος:

  • Ύπαρξη εύρους διαθέσιμων επιλογών θεραπείας που να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε ατόμου
  • Μεγαλύτερο διάστημα υποστήριξης με συμβουλές και παρακολούθηση από επαγγελματίες του χώρου της υγείας
  • Επαγγελματίες του χώρου της υγείας που συμμερίζονται και κατανοούν τον εθισμό
  • Περισσότερη ενημέρωση της κοινής γνώμης
  • Υποστήριξη με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας