ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΙΣΠΝΟΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΖΩΕΣ

Η τυποποίηση του χρώματος των συσκευών εισπνοών θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αγωγή και να σώσουν τις ζωές των ατόμων με άσθμα, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας έρευνας του οργανισμού UK Inhaler Group (UKIG).


Η τυποποίηση του χρώματος των συσκευών εισπνοών θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αγωγή και να σώσουν τις ζωές των ατόμων με άσθμα, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας έρευνας του οργανισμού UK Inhaler Group (UKIG).

Συνήθως οι συσκευές εισπνοών με στεροειδή είναι πράσινες και οι συσκευές εισπνοών ανακούφισης είναι μπλε. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για όλη την Ευρώπη εξαιτίας έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των παρασκευαστών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει ότι δεν ακολουθούν όλες οι συσκευές τις τυπικές συμβάσεις πράσινου/ μπλε χρώματος, κάτι που θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερο για κάποιον να γνωρίζει ποια συσκευή εισπνοής είναι η σωστή για χρήση..

Η έρευνα ζήτησε από 2.127 ασθενείς μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου να αξιολογήσουν τη σημασία του χρώματος των συσκευών εισπνοών για την αναγνώριση των συσκευών με στεροειδή και των συσκευών ανακούφισης, που χρησιμοποιούνται για γρήγορη ανακούφιση από συμπτώματα δυσφορίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό 89% των ανθρώπων βασιζόταν στο χρώμα των συσκευών εισπνοών για να διακρίνει μεταξύ των συσκευών με στεροειδή και των συσκευών ανακούφισης.

Η μελέτη καλεί τους παρασκευαστές να τυποποιήσουν τις χρωματικές συμβάσεις προς όφελος της ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τυποποίηση των μπλε συσκευών ανακούφισης, λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην ανακούφιση επείγουσας ανάγκης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας