Η μελέτη αποκαλύπτει ποια είναι τα οφέλη από το τραγούδι για τα άτομα με πνευμονικά νοσήματα

Ερευνητές από το Λονδίνο, στο ΗΒ ανακάλυψαν ότι συγκροτήματα που δημιουργούνται στα πλαίσια της κοινότητας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της δύσπνοιας και την αύξηση της ευημερίας στα άτομα που πάσχουν από μακροχρόνια πνευμονικά νοσήματα.


Ερευνητές από το Λονδίνο, στο ΗΒ ανακάλυψαν ότι συγκροτήματα που δημιουργούνται στα πλαίσια της κοινότητας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της δύσπνοιας και την αύξηση της ευημερίας στα άτομα που πάσχουν από μακροχρόνια πνευμονικά νοσήματα.

Η μελέτη παρουσιάστηκε την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, 2015 στο British Thoracic Society Winter Meeting.

Οι επιστήμονες ενδιαφέρθηκαν να εξακριβώσουν αν η συστηματική συμμετοχή σε κάποιο συγκρότημα σε μακροχρόνια βάση, θα βοηθούσε τα άτομα με πνευμονικά νοσήματα να αποκτήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στη μελέτη συμμετείχαν 16 άτομα με πνευμονικά νοσήματα, που συμμετείχαν σε συγκροτήματα σε εβδομαδιαία βάση, για χρονικά διαστήματα που κυμαίνονταν μεταξύ 6-15 μηνών.

Από τους συμμετέχοντες στη μελέτη ζητήθηκε να αναφέρουν την κατάσταση της υγείας και της ευημερίας τους, και ανέφεραν βελτιώσεις σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων διαχείριση της δύσπνοιας, καλύτερη ψυχική υγεία και ανάπτυξη νέων φιλικών σχέσεων και κάποιας κοινότητας.

Διάφοροι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι ένα χρόνο αφού συμμετείχαν στο πρόγραμμα, επισκέφθηκαν τον γιατρό τους λιγότερες φορές και παρουσίασαν μείωση των συμπτωμάτων δύσπνοιας.

Στο ΗΒ αυξάνεται η δημοτικότητα αυτού του είδους των συγκροτημάτων, με την υποστήριξη του British Lung Foundation, και υπάρχει η προσδοκία ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν παρόμοια συγκροτήματα σε όλη την Ευρώπη, για την υποστήριξη περισσότερων ατόμων που πάσχουν από πνευμονικά νοσήματα.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας