News

SNowe dane dotyczące idiopatycznego włóknienia płuc w UE

.


Niedawno opublikowano wyniki badania prezentujące nowe dane dotyczące idiopatycznego włóknienia płuc (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF). Z danych wynika, że choć w niektórych krajach (np. w Danii) zauważono wzrost wskaźników przeżycia wśród osób chorych na IPF, liczba zgonów w wyniku IPF zwiększyła się w większości krajów Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Zjednoczonym Królestwie, Finlandii i Portugalii. Co więcej, dane z tego okresu wskazywały na wyższy wskaźnik umieralności w wyniku IPF u mężczyzn niż u kobiet.

Idiopatyczne włóknienie płuc to choroba, która powoduje bliznowacenie płuc prowadzące do duszności i kaszlu. W chwili obecnej jedyną opcją wyleczenia IPF jest przeszczep płuc, natomiast metody leczenia skupiają się na łagodzeniu objawów i opóźnianiu postępu choroby. W wielu przypadkach przyczyny zachorowania nie są znane.

W ramach badania, które zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym European Respiratory Journal, badacze dokonali analizy danych statystycznych zebranych przez Światową Organizację Zdrowia w latach 2001-2013 pod kątem występujących tendencji.

Jego autorzy wskazują na możliwy związek tych tendencji ze zwiększoną częstością zgłaszania zachorowań, wynikającą z większej świadomości społeczeństwa i lepszej diagnostyki IPF. Pewną rolę odgrywa również starzenie się populacji w Europie.

Pobudzenie do działania w zakresie IPF

W odpowiedzi na te tendencje podjęto działania mające na celu poszerzenie wiedzy na temat IPF i podniesienie wskaźników przeżycia.

Europejska Fundacja na rzecz Zdrowia Płuc (European Lung Foundation, ELF) angażuje się w projekt ARIANE-IPF Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society, ERS), którego celem jest opracowanie europejskiego rejestru IPF – bazy danych zawierającej informacje o osobach, u których rozpoznano tę chorobę. Informacje o chorych na IPF zebrane w ramach projektu posłużą lepszemu zrozumieniu tej choroby oraz opracowaniu nowych metod leczenia i ocenie ich skuteczności.

Wraz z europejskim towarzystwem EU-IPFF (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorders Federation) pracujemy nad uwzględnianiem w projekcie perspektywy pacjentów chorych na IPF, dzięki czemu nowa baza danych będzie obejmowała te aspekty IPF, które są dla nich najważniejsze.

Towarzystwo EU-IPFF zostało założone w 2016 r. w celu zjednoczenia organizacji pacjentów w całej Europie we wspólnej walce o lepszy dostęp do leczenia i opieki dla ludzi chorych na IPF.

Odwiedź stronę internetową EU-IPFF.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Sign up to our newsletter