Arkusze informacyjne

Przeczytaj nasze arkusze informacyjne na temat licznych chorób płuc i tematy związane ze zdrowiem płuc, takie jak rzucanie palenia, aktywność fizyczna i szczepienia.

Aktywne życie z POChP

Aktywne życie z POChP

Aktywne życie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) może być trudne, ponieważ oddychanie wymaga więcej energii i wysiłku niż zwykle. Niniejszy artykuł opracowano z myślą o osobach cierpiących na POChP…

View available translations
Alergiczny nieżyt nosa lub „katar sienny”

Alergiczny nieżyt nosa lub „katar sienny”

Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą, w której dochodzi do obrzęku i podrażnienia błony śluzowej nosa. Jest to spowodowane alergią na pyłki roślin, roztocze kurzu domowego, niekiedy na pleśnie. Popularnym, choć…

Arkusz informacyjny dotyczący COVID-19
Aspekty zdrowia wpływające na jakość życia
Astma a ciąża

Astma a ciąża

Astma jest jednym z najczęstszych schorzeń współistniejących z ciążą. Choroba ta ma wpływ na przebieg ciąży, ale ciąża może też wpływać na objawy astmy. Niniejsze informacje opracowano w celu omówienia…

Astma u sportowców wyczynowych

Astma u sportowców wyczynowych

Niniejszy materiał informacyjny stanowi próbę wyjaśnienia wzrastającego występowania astmy i nadreaktywności oskrzeli u sportowców wyczynowych, a także przedstawia informacje na temat zalecanych sposobów leczenia i przepisów regulujących kwestię badań.

Lung Cancer Screening - Factsheet_PL
Badanie płuc: badania pojemności płuc

Badanie płuc: badania pojemności płuc

Badania pojemności płuc mierzą objętość powietrza, jaką są w stanie przyjąć płuca. Na tej podstawie lekarz jest w stanie ocenić ogólną kondycję płuc. Badanie polega na dmuchaniu do ustnika kilka…

Badanie płuc: badanie transferu gazu (badanie współczynnika transferu płucnego dla tlenku węgla, TLCO)

Badanie płuc: badanie transferu gazu (badanie współczynnika transferu płucnego dla tlenku węgla, TLCO)

Najważniejszym zadaniem płuc jest wprowadzanie tlenu do krwiobiegu, a usuwanie z niego dwutlenku węgla. Zjawisko takie nazywa się „transferem gazu”. Niektóre choroby, takie jak przewlekła obituracyjna choroba płuc (COPD) czy…

Bezdech periodyczny podczas snu

Bezdech periodyczny podczas snu

Poniższe informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć zjawisko bezdechu we śnie, wyjaśnią, na czym on polega i co go powoduje. Znajdziesz tu też opis jego oznak i symptomów, a także sposoby…

Bronchoskopia

Bronchoskopia

Bronchoskopia to procedura umożliwiająca lekarzowi zbadanie tchawicy, dróg oddechowych i płuc. Niniejszy dokument objaśnia na czym polega bronchoskopia, w jakim celu jest wykorzystywana oraz opisuje przebieg zabiegu u dwóch pacjentek.

Ciężka i trudna do leczenia astma

Ciężka i trudna do leczenia astma

Celem leczenia astmy jest kontrola takich objawów jak duszność i świst oddechowy, aby nie zaburzały one wykonywania codziennych czynności. Wiele osób może osiągnąć ten cel. Jednakże u niektórych osób kontrolowanie…

View available translations
Ćwiczenia fizyczne a jakość powietrza: 10 najlepszych wskazówek
Diagnostyka astmy u osób dorosłych: Zrozumienie profesjonalnych wytycznych

Diagnostyka astmy u osób dorosłych: Zrozumienie profesjonalnych wytycznych

Diagnostyka i Leczenie Nadciśnienia Płucnego
Cough lay guidelines-pl
DIAGNOZOWANIE ASTMY WIEKU DZIECIĘCEGO – Jak rozumieć zalecenia specjalistów

DIAGNOZOWANIE ASTMY WIEKU DZIECIĘCEGO – Jak rozumieć zalecenia specjalistów

Dokument ten wyjaśnia, jakie są zalecenia zawarte w wytycznych klinicznych towarzystwa European Respiratory Society (ERS) dotyczących diagnozowania astmy u dzieci w wieku od 5 do 16 roku życia. Jest on…

Domowe metody radzenia sobie z dusznościami podczas pandemii COVID-19
Gruźlica

Gruźlica

Gruźlica jest chorobą infekcyjną, która zwykle dotyczy płuc, może jednak zajmować także inne narządy. Choroba powoduje powstawanie w tych narządach wielu drobnych guzków zwanych „gruzełkami”, które stopniowo zastępują prawidłowe struktury…

View available translations
Gruźlica wielolekooporna (MDR-TB)
Informacje dla krewnych i znajomych osób przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

Informacje dla krewnych i znajomych osób przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

COVID-19 może dawać zarówno lekkie, jak i ciężkie objawy. Członek Twojej rodziny lub znajomy został przyjęty do szpitala z powodu COVID-19, abyśmy mogli monitorować jego oddech. Jego stan może wymagać…

View available translations
Informacje dla pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

Informacje dla pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

COVID-19 może dawać zarówno lekkie, jak i ciężkie objawy. Przyjęto Cię do szpitala z powodu COVID-19, abyśmy mogli monitorować Twój oddech. Twój stan może wymagać wspomagania tlenem, a niekiedy także…

View available translations
IPF — idiopatyczne włóknienie płuc
Bronchiectasis_guideline_final-pol_LR
Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Limfangioleiomiomatoza (LAM) to rzadka choroba płuc, która występuje głównie u kobiet w wieku rozrodczym. Choć obserwowano ją również u mężczyzn, to jednak przypadki te są niezwykle rzadkie. Szacuje się, że…

View available translations
Niedobór alfa1-antytrypsyny

Niedobór alfa1-antytrypsyny

Niedobór alfa1-antytrypsyny to choroba genetyczna, która zwiększa ryzyko chorób płuc i / lub wątroby. Osoby z niedoborem AAT mają niski poziom białka AAT we krwi i są bardziej narażone na…

Opieka zdalna: dbanie o zdrowie za pomocą narzędzi cyfrowych
Palenie w chorobach płuc
Pleśń i wilgoć a płuca
Płuca a ćwiczenia fi zyczne

Płuca a ćwiczenia fi zyczne

Regularna aktywność i ćwiczenia fi zyczne przyczyniają się do poprawy jakości życia, zarówno osób zdrowych, jak i cierpiących na choroby płuc. Wiele osób kojarzy dbałość o kondycję z takimi korzyściami,…

View available translations
Podaruj swoje płuca – wybierz życie

Podaruj swoje płuca – wybierz życie

Wielu osobom trudno jest myśleć czy rozmawiać o możliwości oddania swoich narządów do przeszczepu, ale dla osoby oczekującej na przeszczep jest to kwesƟ a życia lub śmierci . Wiele chorób…

Podróż samolotem a choroba płuc
Poród przedwczesny a płuca

Poród przedwczesny a płuca

W ostatnich latach liczba dzieci urodzonych przedwcześnie wzrosła, co oznacza, że może powiększyć się także liczba dzieci i dorosłych, którzy w przyszłości będą z powodu wcześniactwa cierpieć na problemy z…

Przewlekły kaszel

Przewlekły kaszel

Każdego z nas na pewnym etapie życia dotknie kaszel. Zdrowe osoby kaszlą w celu ochrony dróg oddechowych w przypadku zakrztuszenia się i oczyszczenia dróg oddechowych z substancji drażniących płuca takich…

View available translations
Rak płuca

Rak płuca

„Rak płuca” to nazwa zbiorcza dla nowotworów tchawicy, oskrzeli lub pęcherzyków płucnych. Niniejsza informacja dotyczy szczególnie dwóch głównych (najczęstszych) typów raka płuca. Te dwie główne postacie raka płuca to: Niedrobnokomórkowy…

View available translations
Rehabilitacja oddechowa u dorosłych

Rehabilitacja oddechowa u dorosłych

Rehabilitacja oddechowa to program mający na celu zmniejszenie fizycznego i emocjonalnego wpływu przewlekłej choroby płuc na życie człowieka. Łączy ćwiczenia i przekazanie wiedzy na temat sposobów, które mogą pomóc pacjentowi…

View available translations
Rozstrzenie oskrzeli
Rzadkie i “osierocone” choroby płuc

Rzadkie i “osierocone” choroby płuc

Rzadka choroba to choroba, na którą zapada mniej niż jedna osoba na 2000 ludzi. Może się to wydawać bardzo niskim odsetkiem, jednak w Europie żyje 700 milionów ludzi, co oznacza,…

Rzadkie typy raka płuca

Rzadkie typy raka płuca

Istnieje kilka różnych rodzajów raka płuca, często nazywanych podtypami raka płuca. Niektóre podtypy występują częściej niż pozostałe. W tym opracowaniu szczegółowo przyjrzymy się podtypom raka, które nie występują zbyt często,…

View available translations
Rzucenie palenia: korzyści
Samoistna pierwotna odma opłucnowa (SPOO)
Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (ang. CPAP)

Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (ang. CPAP)

Terapia CPAP - stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych - jest najskuteczniejszą metodą leczenia umiarkowanego i ciężkiego obturacyjnego bezdechu sennego. Niniejszy arkusz informacyjny przedstawia, jak bezpiecznie używać CPAP w domu…

Telemedycyna

Telemedycyna

Telemedycyna, zwana także telezdrowiem, teleopieką bądź e-zdrowiem, to nowe podejście do opieki zdrowotnej, które wykorzystuje technologię, by pomóc pacjentom w radzeniu sobie z chorobą we własnym domu.

View available translations
Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to rzadka choroba dotykająca około 15-25 osób na milion. Jej przyczyną jest bardzo wysokie ciśnienie krwi w tętnicach prowadzących od serca do płuc. Naczynia te zwane…

View available translations
Udostępnianie danych w opiece zdrowotnej
Wpływ palenia tytoniu na płuca

Wpływ palenia tytoniu na płuca

Wysoka jakość życia osób cierpiących na POChP

Wysoka jakość życia osób cierpiących na POChP

Niniejszy arkusz informacyjny ma na celu ukazanie pacjentom cierpiącym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), ich rodzinie i przyjaciołom, w jaki sposób mogą żyć pełnią życia mimo choroby.

View available translations
Zaangażowanie pacjenta i społeczeństwa

Zaangażowanie pacjenta i społeczeństwa

Jako pacjent, krewny lub opiekun ma Pan/i wyjątkowe spojrzenie na wpływ choroby na życie, pracę i rodzinę. Te doświadczenia są bardzo cenne dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli władz oraz naukowców.…

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach a stan płuc
Zapalenie płuc

Zapalenie płuc

Zawodowe choroby płuc

Zawodowe choroby płuc

Pojęcie „zawodowych chorób płuc” dotyczy chorób wywoływanych lub pogłębianych przez substancje, z którymi stykamy się w pracy. W broszurze tej przeanalizowano kilka zawodowych chorób płuc, czynniki które mogą je wywoływać…

Zdrowe płuca

Zdrowe płuca

Aby zrozumieć choroby płuc oraz to, jak należy utrzymywać je w zdrowiu, musimy poznać ich budowę i czynności.

Zdrowie psychiczne i zdrowie płuc
Zapisz się do naszego newslettera