Arkusze informacyjne

Przeczytaj nasze arkusze informacyjne na temat licznych chorób płuc i tematy związane ze zdrowiem płuc, takie jak rzucanie palenia, aktywność fizyczna i szczepienia.

Aktywne życie z POChP

Aktywne życie z POChP

Aktywne życie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) może być trudne, ponieważ oddychanie wymaga więcej energii i wysiłku niż zwykle. Niniejszy artykuł opracowano z myślą o osobach cierpiących na POChP…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Alergiczny nieżyt nosa lub „katar sienny”

Alergiczny nieżyt nosa lub „katar sienny”

Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą, w której dochodzi do obrzęku i podrażnienia błony śluzowej nosa. Jest to spowodowane alergią na pyłki roślin, roztocze kurzu domowego, niekiedy na pleśnie. Popularnym, choć…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Arkusz informacyjny dotyczący COVID-19
Aspekty zdrowia wpływające na jakość życia
Astma a ciąża

Astma a ciąża

Astma jest jednym z najczęstszych schorzeń współistniejących z ciążą. Choroba ta ma wpływ na przebieg ciąży, ale ciąża może też wpływać na objawy astmy. Niniejsze informacje opracowano w celu omówienia…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Astma u sportowców wyczynowych

Astma u sportowców wyczynowych

Niniejszy materiał informacyjny stanowi próbę wyjaśnienia wzrastającego występowania astmy i nadreaktywności oskrzeli u sportowców wyczynowych, a także przedstawia informacje na temat zalecanych sposobów leczenia i przepisów regulujących kwestię badań.

Zobacz dostępne tłumaczenia
Lung Cancer Screening - Factsheet_PL
Bezdech periodyczny podczas snu

Bezdech periodyczny podczas snu

Poniższe informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć zjawisko bezdechu we śnie, wyjaśnią, na czym on polega i co go powoduje. Znajdziesz tu też opis jego oznak i symptomów, a także sposoby…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Bronchoskopia

Bronchoskopia

Bronchoskopia to procedura umożliwiająca lekarzowi zbadanie tchawicy, dróg oddechowych i płuc. Niniejszy dokument objaśnia na czym polega bronchoskopia, w jakim celu jest wykorzystywana oraz opisuje przebieg zabiegu u dwóch pacjentek.

Zobacz dostępne tłumaczenia
Ciężka i trudna do leczenia astma

Ciężka i trudna do leczenia astma

Celem leczenia astmy jest kontrola takich objawów jak duszność i świst oddechowy, aby nie zaburzały one wykonywania codziennych czynności.# Wiele osób może osiągnąć ten cel. Jednakże u niektórych osób kontrolowanie…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Ćwiczenia fizyczne a jakość powietrza: 10 najlepszych wskazówek
Gruźlica

Gruźlica

Gruźlica jest chorobą infekcyjną, która zwykle dotyczy płuc, może jednak zajmować także inne narządy. Choroba powoduje powstawanie w tych narządach wielu drobnych guzków zwanych „gruzełkami”, które stopniowo zastępują prawidłowe struktury…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Gruźlica wielolekooporna (MDR-TB)
Informacje dla krewnych i znajomych osób przyjętych do szpitala z powodu COVID-19
Informacje dla pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19
IPF — idiopatyczne włóknienie płuc
Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Limfangioleiomiomatoza (LAM) to rzadka choroba płuc, która występuje głównie u kobiet w wieku rozrodczym. Choć obserwowano ją również u mężczyzn, to jednak przypadki te są niezwykle rzadkie. Szacuje się, że…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Palenie w chorobach płuc
Pleśń i wilgoć a płuca
Płuca a ćwiczenia fi zyczne

Płuca a ćwiczenia fi zyczne

Regularna aktywność i ćwiczenia fi zyczne przyczyniają się do poprawy jakości życia, zarówno osób zdrowych, jak i cierpiących na choroby płuc. Wiele osób kojarzy dbałość o kondycję z takimi korzyściami,…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Podaruj swoje płuca – wybierz życie
Podróż samolotem a choroba płuc
Poród przedwczesny a płuca

Poród przedwczesny a płuca

W ostatnich latach liczba dzieci urodzonych przedwcześnie wzrosła, co oznacza, że może powiększyć się także liczba dzieci i dorosłych, którzy w przyszłości będą z powodu wcześniactwa cierpieć na problemy z…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Przewlekły kaszel

Przewlekły kaszel

Każdego z nas na pewnym etapie życia dotknie kaszel. Zdrowe osoby kaszlą w celu ochrony dróg oddechowych w przypadku zakrztuszenia się i oczyszczenia dróg oddechowych z substancji drażniących płuca takich…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Rak płuca

Rak płuca

„Rak płuca” to nazwa zbiorcza dla nowotworów tchawicy, oskrzeli lub pęcherzyków płucnych. Niniejsza informacja dotyczy szczególnie dwóch głównych (najczęstszych) typów raka płuca. Te dwie główne postacie raka płuca to: Niedrobnokomórkowy…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Rehabilitacja oddechowa u dorosłych

Rehabilitacja oddechowa u dorosłych

Rehabilitacja oddechowa to program mający na celu zmniejszenie fizycznego i emocjonalnego wpływu przewlekłej choroby płuc na życie człowieka. Łączy ćwiczenia i przekazanie wiedzy na temat sposobów, które mogą pomóc pacjentowi…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Rozstrzenie oskrzeli
Rzadkie i “osierocone” choroby płuc

Rzadkie i “osierocone” choroby płuc

Rzadka choroba to choroba, na którą zapada mniej niż jedna osoba na 2000 ludzi. Może się to wydawać bardzo niskim odsetkiem, jednak w Europie żyje 700 milionów ludzi, co oznacza,…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Rzadkie typy raka płuca

Rzadkie typy raka płuca

Istnieje kilka różnych rodzajów raka płuca, często nazywanych podtypami raka płuca. Niektóre podtypy występują częściej niż pozostałe. W tym opracowaniu szczegółowo przyjrzymy się podtypom raka, które nie występują zbyt często,…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Samoistna pierwotna odma opłucnowa (SPOO)
Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (ang. CPAP)
Telemedycyna

Telemedycyna

Telemedycyna, zwana także telezdrowiem, teleopieką bądź e-zdrowiem, to nowe podejście do opieki zdrowotnej, które wykorzystuje technologię, by pomóc pacjentom w radzeniu sobie z chorobą we własnym domu.

Zobacz dostępne tłumaczenia
Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to rzadka choroba dotykająca około 15-25 osób na milion. Jej przyczyną jest bardzo wysokie ciśnienie krwi w tętnicach prowadzących od serca do płuc. Naczynia te zwane…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Wpływ palenia tytoniu na płuca
Wysoka jakość życia osób cierpiących na POChP

Wysoka jakość życia osób cierpiących na POChP

Niniejszy arkusz informacyjny ma na celu ukazanie pacjentom cierpiącym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), ich rodzinie i przyjaciołom, w jaki sposób mogą żyć pełnią życia mimo choroby.

Zobacz dostępne tłumaczenia
Zaangażowanie pacjenta i społeczeństwa

Zaangażowanie pacjenta i społeczeństwa

Jako pacjent, krewny lub opiekun ma Pan/i wyjątkowe spojrzenie na wpływ choroby na życie, pracę i rodzinę. Te doświadczenia są bardzo cenne dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli władz oraz naukowców.…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach a stan płuc
Zapalenie płuc
Zawodowe choroby płuc

Zawodowe choroby płuc

Pojęcie „zawodowych chorób płuc” dotyczy chorób wywoływanych lub pogłębianych przez substancje, z którymi stykamy się w pracy. W broszurze tej przeanalizowano kilka zawodowych chorób płuc, czynniki które mogą je wywoływać…

Zobacz dostępne tłumaczenia
Zdrowe płuca

Zdrowe płuca

Aby zrozumieć choroby płuc oraz to, jak należy utrzymywać je w zdrowiu, musimy poznać ich budowę i czynności.

Zobacz dostępne tłumaczenia
Zdrowie psychiczne i zdrowie płuc
Zapisz się do naszego newslettera