Arkusze informacyjne

Przeczytaj nasze arkusze informacyjne na temat licznych chorób płuc i tematy związane ze zdrowiem płuc, takie jak rzucanie palenia, aktywność fizyczna i szczepienia.

Aktywne życie z POChP

Aktywne życie z POChP

Aktywne życie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) może być trudne, ponieważ oddychanie wymaga więcej energii i wysiłku niż zwykle. Niniejszy artykuł opracowano z myślą o osobach cierpiących na POChP…

View available translations
Arkusz informacyjny dotyczący COVID-19
Astma a ciąża

Astma a ciąża

Astma jest jednym z najczęstszych schorzeń współistniejących z ciążą. Choroba ta ma wpływ na przebieg ciąży, ale ciąża może też wpływać na objawy astmy. Niniejsze informacje opracowano w celu omówienia…

Astma u sportowców wyczynowych

Astma u sportowców wyczynowych

Niniejszy materiał informacyjny stanowi próbę wyjaśnienia wzrastającego występowania astmy i nadreaktywności oskrzeli u sportowców wyczynowych, a także przedstawia informacje na temat zalecanych sposobów leczenia i przepisów regulujących kwestię badań. Astma…

Badania przesiewowe w kierunku raka płuca
Bezdech periodyczny podczas snu

Bezdech periodyczny podczas snu

Poniższe informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć zjawisko bezdechu we śnie, wyjaśnią, na czym on polega i co go powoduje. Znajdziesz tu też opis jego oznak i symptomów, a także sposoby…

Vaccination-2021_final-PL
Ciężka i trudna do leczenia astma

Ciężka i trudna do leczenia astma

Celem leczenia astmy jest kontrola takich objawów jak duszność i świst oddechowy, aby nie zaburzały one wykonywania codziennych czynności. Wiele osób może osiągnąć ten cel. Jednakże u niektórych osób kontrolowanie…

View available translations
Ćwiczenia fizyczne a jakość powietrza: 10 najlepszych wskazówek
Diagnostyka astmy u osób dorosłych: Zrozumienie profesjonalnych wytycznych

Diagnostyka astmy u osób dorosłych: Zrozumienie profesjonalnych wytycznych

Diagnostyka i Leczenie Nadciśnienia Płucnego
Cough lay guidelines-pl
DIAGNOZOWANIE ASTMY WIEKU DZIECIĘCEGO – Jak rozumieć zalecenia specjalistów

DIAGNOZOWANIE ASTMY WIEKU DZIECIĘCEGO – Jak rozumieć zalecenia specjalistów

Dokument ten wyjaśnia, jakie są zalecenia zawarte w wytycznych klinicznych towarzystwa European Respiratory Society (ERS) dotyczących diagnozowania astmy u dzieci w wieku od 5 do 16 roku życia. Jest on…

Domowe metody radzenia sobie z dusznościami podczas pandemii COVID-19
Gruźlica

Gruźlica

Gruźlica jest chorobą infekcyjną, która zwykle dotyczy płuc, może jednak zajmować także inne narządy. Choroba powoduje powstawanie w tych narządach wielu drobnych guzków zwanych „gruzełkami”, które stopniowo zastępują prawidłowe struktury…

View available translations
Gruźlica wielolekooporna (MDR-TB)
Informacje dla krewnych i znajomych osób przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

Informacje dla krewnych i znajomych osób przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

COVID-19 może dawać zarówno lekkie, jak i ciężkie objawy. Członek Twojej rodziny lub znajomy został przyjęty do szpitala z powodu COVID-19, abyśmy mogli monitorować jego oddech. Jego stan może wymagać…

View available translations
Informacje dla pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

Informacje dla pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

COVID-19 może dawać zarówno lekkie, jak i ciężkie objawy. Przyjęto Cię do szpitala z powodu COVID-19, abyśmy mogli monitorować Twój oddech. Twój stan może wymagać wspomagania tlenem, a niekiedy także…

View available translations
Bronchiectasis_guideline_final-pol_LR
Normy jakości w opiece nad chorymi na raka płuc – interpretacja zaleceń specjalistów

Normy jakości w opiece nad chorymi na raka płuc – interpretacja zaleceń specjalistów

Dokument ten wyjaśnia, jakie są zalecenia zawarte w wytycznych klinicznych towarzystwa European Respiratory Society (ERS) dotyczących jakości opieki nad chorymi na raka płuc. Przeznaczony jest dla osób chorych na raka…

Opieka paliatywna

Opieka paliatywna

Opieką paliatywną obejmuje się osoby nieuleczalnie chore. Propozycja takiej opieki pojawia się, gdy choroba obniża jakość życia codziennego danej osoby. Choć opieka paliatywna może obejmować opiekę nad terminalnie chorymi pacjentami,…

Pleśń i wilgoć a płuca
Płuca a ćwiczenia fi zyczne

Płuca a ćwiczenia fi zyczne

Regularna aktywność i ćwiczenia fi zyczne przyczyniają się do poprawy jakości życia, zarówno osób zdrowych, jak i cierpiących na choroby płuc. Wiele osób kojarzy dbałość o kondycję z takimi korzyściami,…

View available translations
Rzadkie i “osierocone” choroby płuc

Rzadkie i “osierocone” choroby płuc

Rzadka choroba to choroba, na którą zapada mniej niż jedna osoba na 2000 ludzi. Może się to wydawać bardzo niskim odsetkiem, jednak w Europie żyje 700 milionów ludzi, co oznacza,…

Rzadkie typy raka płuca

Rzadkie typy raka płuca

Istnieje kilka różnych rodzajów raka płuca, często nazywanych podtypami raka płuca. Niektóre podtypy występują częściej niż pozostałe. W tym opracowaniu szczegółowo przyjrzymy się podtypom raka, które nie występują zbyt często,…

View available translations
Rzucenie palenia: korzyści
Telemedycyna

Telemedycyna

Telemedycyna, zwana także telezdrowiem, teleopieką bądź e-zdrowiem, to nowe podejście do opieki zdrowotnej, które wykorzystuje technologię, by pomóc pacjentom w radzeniu sobie z chorobą we własnym domu.

View available translations
Wpływ palenia tytoniu na płuca

Wpływ palenia tytoniu na płuca

Zaangażowanie pacjenta i społeczeństwa

Zaangażowanie pacjenta i społeczeństwa

Jako pacjent, krewny lub opiekun ma Pan/i wyjątkowe spojrzenie na wpływ choroby na życie, pracę i rodzinę. Te doświadczenia są bardzo cenne dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli władz oraz naukowców.…

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach a stan płuc
Zawodowe choroby płuc

Zawodowe choroby płuc

Pojęcie „zawodowych chorób płuc” dotyczy chorób wywoływanych lub pogłębianych przez substancje, z którymi stykamy się w pracy. W broszurze tej przeanalizowano kilka zawodowych chorób płuc, czynniki które mogą je wywoływać…

Zapisz się do naszego newslettera