Print

Astma a ciąża

Astma jest jednym z najczęstszych schorzeń współistniejących z ciążą. Choroba ta ma wpływ na przebieg ciąży, ale ciąża może też wpływać na objawy astmy. Niniejsze informacje opracowano w celu omówienia możliwych zmian oraz odpowiedniego postępowania

Ostatnia aktualizacja 29/01/2021
This content is available in multiple languages.

W jaki sposób astma wpływa na przebieg ciąży?


W przypadku chorych na astmę ryzyko powikłań u matki i dziecka w okresie ciąży jest bardzo małe, jeśli astma jest dobrze kontrolowana. Kobiety mogą uważać, że odstawienie leków po zajściu w ciążę jest zasadne, jednak leczenie należy kontynuować, gdyż pozwala ono kontrolować astmę. Badania wykazały, że odstawienie leków jest bardziej niebezpieczne. Regularne przyjmowanie leków umożliwia właściwą pracę płuc. Zapobiegnie to atakom bądź zaostrzeniu objawów astmy, które mogłyby utrudnić zapewnienie dziecku odpowiedniej ilości tlenu.

W jaki sposób ciąża wpływa na objawy astmy?


W ciąży organizm wytwarza więcej hormonów, co powoduje wiele zauważalnych zmian. Mają one między innymi wpływ na układ oddechowy. Podczas ciąży – szczególnie w ostatnim trymestrze – kobiety często zauważają spłycenie oddechu lub zatkany nos. Ciąża różnie wpływa na kobiety cierpiące na astmę. Najnowsze dowody wskazują, że u jednej trzeciej chorych w okresie ciąży objawy astmy ulegają złagodzeniu, u jednej trzeciej – pozostają bez zmian, a u jednej trzeciej – zaostrzają się. U osób cierpiących na ciężką postać astmy prawdopodobieństwo zaostrzenia objawów jest większe, natomiast w przypadku lekkiej astmy bardziej prawdopodobne jest ich złagodzenie. W okresie ciąży kobiety mogą odczuwać zwiększony stres lub niepokój. Może to czasami wpływać na objawy astmy. Kobieta ciężarna powinna odpoczywać i zasięgać porady swojego lekarza w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Ważna wskazówka: Zaprzestanie stosowania w okresie ciąży steroidów wziewnych może spowodować zaostrzenie objawów astmy, co może prowadzić do powikłań. Kontynuowanie przyjmowania leków jest bezpieczne. Ważne, aby astma była pod kontrolą.

„W moim przypadku objawy astmy zaostrzyły się podczas ciąży. Regularnie chodziłam do lekarza rodzinnego, aby jak najlepiej kontrolować przebieg choroby. Chodziłam także na zajęcia jogi dla kobiet w ciąży, co pomogło mi się odprężyć. Podczas tych zajęć nauczyłam się też przydatnych ćwiczeń oddechowych przygotowujących do porodu.”

Rebecca Elder, świeżo upieczona mama chora na astmę

Leki


Jakie wsparcie powinna otrzymać kobieta w ciąży chora na astmę?


Często zadawane pytania


Po pierwsze należy udać się do swojego lekarza. Kobieta zostanie skierowana pod opiekę położnej, która udzieli jej wsparcia w okresie ciąży. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc w celu kontroli objawów, można również zwrócić się po poradę od osoby, która do tej pory kierowała leczeniem astmy. Aby ciąża przebiegała bezproblemowo, wszyscy specjaliści ochrony zdrowia muszą ze sobą współpracować w celu zapewnienia ciężarnej najlepszej opieki. Nawet przy okazji związanej z ciążą wizyty u położnej warto też poruszyć temat astmy i właściwej kontroli objawów tej choroby. Należy poprosić swojego lekarza o plan działania dotyczący astmy. Taki plan pomoże w uporządkowany sposób kontrolować objawy astmy i odpowiednio dostosować leczenie w przypadku zmiany objawów w okresie ciąży

Zapisz się do naszego newslettera