Woman reading Print

Rak płuc

Rak płuc to nowotwór tchawicy, oskrzeli (dróg oddechowych) lub pęcherzyków płucnych.

Rak płuc był rzadką chorobą na początku XX wieku, jednakże wzrost ekspozycji na dym tytoniowy i inne czynniki wyzwalające chorobę miał wpływ na pandemię w XX i XXI wieku.

Nowotwór płuc jest obecnie wiodącą przyczyn zgonów z powodu raka na świecie, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Wskaźniki przeżycia różnią się w zależności od rodzaju komórek rakowych i fazy, w jakiej zdiagnozowano chorobę.

Ostatnia aktualizacja 07/03/2024
This content is available in multiple languages.

Objawy


Najczęstszymi podmiotowymi i przedmiotowymi objawami raka płuc są:

 • Kaszel
 • Spadek masy ciała
 • Duszność
 • Ból w klatce piersiowej
 • Ból kości
 • Odkaszliwanie krwi
 • Chrypa
 • Pałeczkowatość lub obrzęk palców u dłoni i stóp

Przyczyny


Dym tytoniowy odpowiada za ponad 80% wszystkich przypadków raka płuc. Do innych przyczyn należy ekspozycja na:

 • Radon
 • Beryl
 • Chrom
 • Spaliny oleju napędowego
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Azbest
 • Arszenik
 • Czad
 • Emisje w pomieszczeniach związane z innymi paliwami

Osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), zwłóknieniem płuc, rakiem głowy, szyi, przełyku lub piersi są także bardziej zagrożone rozwojem tej choroby.

Ludzie mogą być także genetycznie bardziej podatni na raka płuc, a jeśli w rodzinie występowały takie przypadki, osoby te są bardziej narażone na rozwój choroby.

Profilaktyka


Rzucenie palenia tytoniu jest najbardziej skuteczną metodą zapobiegania rozwojowi raka płuc. Próby ograniczenia palenia na Zachodzie były względnie skuteczne, ale w niektórych krajach potrzeba więcej pracy, aby edukować ludzi o szkodliwym wpływie palenia tytoniu. Potrzebna jest także jednorodna polityka zabraniająca palenia tytoniu w miejscach publicznych, aby pomóc zredukować wpływ biernego palenia.

Po połączeniu azbestu z paleniem tytoniu ryzyko wystąpienia raka płuc wzrasta 40-krotnie. Aby zapobiec temu ryzyku niezbędne jest natychmiastowe wprowadzenie zakazu stosowania azbestu na całym świecie.

Diagnostyka i leczenie


W diagnostyce raka płuc wykorzystuje się badania TK.

Nawet w 90% leczenie raka płuc nie prowadzi do wyleczenia, ponieważ choroba wykrywana jest zbyt późno. Eksperci wiedzą już, że istnieją różne rodzaje raka płuc. Oznacza to, że metody leczenia trzeba dostosować do danego pacjenta i rodzaju choroby.

Główne sposoby leczenia to: operacja, chemioterapia i radioterapia.

OPERACJA

Opracowano nowe, mniej inwazyjne dla pacjenta techniki, usuwania nowotworu. Jest to między innymi laparoskopowa operacja znana jako operacja wideotorakoskopowa (VATS). Operacja wykonywana jest przez niewielkie nacięcie w skórze. Tego typu operacje są mniej poważne od tradycyjnych operacji zmierzających do usunięcia guza. Ponieważ jest to mniejszy zabieg, pacjenci szybciej wracają do zdrowia i możliwe jest poddanie operacji większej liczby pacjentów.

CHEMIOTERAPIA

Ponieważ pacjenci z różnymi rodzajami raka płuc w różny sposób reagują na leczenie, możliwe jest dostosowanie chemioterapii w zależności od rodzaju guza u danej osoby. Dzięki temu, że eksperci pogłębili wiedzę o biologii raka płuc, mogli także opracować nowe leki skierowane w określone części guza. Na przykład inhibitory kinazy tyrozynowej, takie jak erlotinib lub gefitinib, okazały się być szczególnie korzystne dla osób z pewnym rodzajem zaawansowanego raka płuc.

RADIOTERAPIA

Nowoczesne techniki radioterapii opracowano, aby zredukować uszkodzenia w obszarach wokół guza. Nowe techniki umożliwiły stosowanie radioterapii u pacjentów z pogorszoną czynnością płuc, u których wcześniej ta metoda leczenia była przeciwwskazana.