Print

Podaruj swoje płuca – wybierz życie

Ostatnia aktualizacja 20/04/2023
This content is available in multiple languages.

Na czym polega oddanie narządów do przeszczepu?


Pobranie narządów do przeszczepu polega na usunięciu narządów z ciała dawcy po jego śmierci. Pobrane narządy przekazywane są osobom, które wymagają przeszczepu ze względu na uszkodzenie ich własnych narządów. Przeszczepienie uszkodzonego narządu może uratować lub przedłużyć życie takiej osoby oraz znacząco poprawić jego jakość.

Każda osoba może podjąć decyzję o tym, czy po śmierci chce zostać dawcą organów. W większości krajów pracownicy służby zdrowia muszą sprawdzić, czy osoba będąca w dobrym zdrowiu chce oddać swoje organy po śmierci.

Każda decyzja w sprawie oddania narządów do przeszczepu jest dobra, ale członkowie rodziny powinni wiedzieć, jakie są intencje ich najbliższych. Dzięki temu łatwiej będzie wyrazić zgodę lub odmówić zgody na pobranie płuc do przeszczepu w przypadku śmierci bliskiej osoby.

Kiedy można zostać dawcą?


Większość organów jest pobierana po nieodwracalnym uszkodzeniu mózgu w wyniku poważnych obrażeń lub udaru. Jest to tzw. śmierć mózgowa. Gdy do niej dojdzie, serce i płuca nie mogą już pracować samodzielnie; wówczas tętno i oddech takiej osoby podtrzymywane są przez respirator. Kryteria dotyczące stwierdzania śmierci mózgowej regulowane są przez prawo i różnią się w zależności od kraju.

W każdym kraju obowiązują również surowe kryteria prawne, które określają, w jakich przypadkach narząd może zostać pobrany do przeszczepu. Kryteria te uwzględniają zgodność narządów oraz takie czynniki jak płeć, wiek oraz grupę krwi dawcy i biorcy. Należy także pamiętać, że dawca pozostaje anonimowy, a jego tożsamość nie zostaje ujawniona biorcy

Przeszczepianie płuc


Do przeszczepienia płuc mogą kwalifi kować się osoby cierpiące na poważną chorobę płuc, w przypadku których zastosowano wszystkie inne dostępne metody leczenia, a ich stan nie uległ poprawie. Zespół transplantologiczny dba o to, by płuca trafiły do osób, które odniosą największą korzyść z tego daru i będą potrafiły go docenić. Do przeszczepu płuc nie kwalifi kują się na przykład osoby, które nie rzuciły palenia. W roku 2021 szansa, że pacjent po transplantacji płuca przeżyje co najmniej 3 lata wynosiła pomiędzy 80–85%. Osoby oczekujące na przeszczep płuc są bardzo chore i zwykle mają przed sobą najwyżej 18 miesięcy życia. Jakość ich życia jest znacząco obniżona. Płuca takich pacjentów są poważnie uszkodzone. Często muszą oni otrzymywać tlen przez całą dobę lub poruszać się na wózku inwalidzkim. W zależności od schorzenia pacjent otrzymuje jedno lub dwa płuca.

Mukowiscydoza

W poważnych przypadkach mukowiscydozy, gdy płuca przestają pracować, transplantacja jest zalecana. W przypadku tej choroby zawsze wymagana jest podwójna transplantacja, ponieważ niszczy ona oba płuca. Tacy pacjenci zazwyczaj otrzymują nowe płuca w wieku 20–30 lat.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przeszczep płuc to rozwiązanie dla niewielkiej liczby pacjentów z POChP, stosowane wyłącznie w przypadku gdy zawiodą inne metody leczenia (w tym rehabilitacja oddechowa). W większości krajów obowiązuje górna granica wieku, do której pacjenci kwalifikowani są do przeszczepienia, ponieważ starsze osoby mają mniejsze szanse na przeżycie. Bardziej powszechną operacją jest usuniecie niedziałającej już części płuca, aby zapewnić zdrowszemu płucu więcej miejsca do pracy lub zablokowania niepracujących obszarów.

Niedobór alfa-1-antytrypsyny (AATD)

Osoby cierpiące na tę chorobę często wymagają przeszczepienia jednego lub obu płuc. U niektórych pacjentów rozwija się przewlekła choroba wątroby, przez co konieczne może być także przeszczepienie wątroby. Tak jak w przypadku innych schorzeń jest to rozwiązanie stosowane wyłącznie wtedy, gdy wszystkie inne metody leczenia zawiodły.

Śródmiąższowe choroby płuc (ILD), takie jak zwłóknienie płuc (PF) czy sarkoidoza

Osoby cierpiące na ciężkie, przewlekłe przypadki tych rzadkich chorób mogą kwalifikować się do przeszczepienia płuc, ale nie jest to często stosowana metoda leczenia.

Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Przeszczepienie płuc jest możliwe u osób cierpiących na LAM, ale przeprowadza się je jedynie w ciężkich przypadkach.

Nadciśnienie płucne (PH)

W przypadku osób cierpiących na poważne nadciśnienie płucne rozwiązaniem może być przeszczepienie płuc i serca. W tym celu konieczne jest uzyskanie zdrowych płuc i serca dawcy, w związku z czym możliwości przeprowadzenia takiego zabiegu są minimalne.

Rak płuc

Przeszczepienia płuc nie przeprowadza się u osób cierpiących na raka tego narządu, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że rak rozwinie się ponownie w przeszczepionych płucach.

Jak możesz zmienić czyjeś życie?


Transplantacja jest ostatnią deską ratunku, która może zapewnić znaczną poprawę funkcji płuc i dać komuś szansę przeżycia. Trzy przypadki opisane poniżej prezentują osobiste historie osób po transplantacji płuc:

Jakie ryzyko wiąże się z przeszczepieniem?


Największym zagrożeniem jest odrzucenie nowego płuca przez organizm. W takim przypadku układ odpornościowy atakuje nową tkankę, którą uznaje za niebezpieczną. Może to spowodować nagłe lub stopniowe pogorszenie funkcji płuc. Istnieje wiele leków, które podaje się w celu przeciwdziałania odrzuceniu narządu przez układ odpornościowy.

W jaki sposób mogę oddać swoje płuca do przeszczepu?


Proces oddawania narządów do przeszczepu różni się w zależności od kraju. W niektórych krajach europejskich, takich jak Hiszpania, Austria i Belgia, automatycznie bierze się każdego obywatela pod uwagę jako potencjalnego dawcę, choć lekarze zawsze konsultują się z rodziną zmarłego. Można też zgłosić swoją gotowość do oddania narządów (w tym przypadku rodzina zostanie jedynie poinformowana o decyzji podjętej za życia przez zmarłego) lub brak zgody na pobranie narządów.

W innych krajach musisz zgłosić chęć oddania organów po śmierci. Warto mieć świadomość, że decyzję o przydatności Twoich organów do przeszczepu będzie podejmował lekarz, który nie leczył Cię bezpośrednio.

Aby dowiedzieć się, jak oddać płuca do przeszczepu, należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju Na początek warto odwiedzić serwis Global Observatory on DonaƟ on and TransplantaƟ on pod adresem.

Na początek warto odwiedzić serwis Global Observatory on DonaƟ on and TransplantaƟ on pod adresem.

Jakie czynniki mogą sprawić, że moich narządów nie będzie można wykorzystać do przeszczepu?


Istnieje szereg powodów, dla których narządy mogą nie nadawać się do przeszczepu, nawet jeśli dana osoba wyrazi zgodę.

Choroby: Do przeszczepu można wykorzystać jedynie prawidłowo funkcjonujące narządy. Osoby chore na raka, HIV i choroby zakaźne w większości przypadków nie mogą być dawcami.

Uszkodzenia: W przypadku śmierci w wyniku urazu narządy mogą być zbyt uszkodzone, by nadawać się do przeszczepu.

Zgoda rodziny: W niektórych krajach europejskich zgodę na pobranie narządów należy uzyskać również od rodziny zmarłego.

Nawet jeśli sam zmarły wyraził za życia chęć oddania narządów, jego rodzina może podjąć inną decyzję. Z tego względu ważne jest, by zawczasu porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi o swoim życzeniu przekazania narządów, aby mieli oni świadomość, jaka jest nasza wola.

Przekazywanie narządów z innych krajów


Przekazywanie narządów do przeszczepu pomiędzy krajami europejskimi to bardzo złożona kwesƟ a. Niektóre kraje działają niezależnie i nie zezwalają na przekazywanie narządów do przeszczepu pacjentom z innych krajów. Inne kraje należą do sieci. Na przykład kraje skandynawskie należą do sieci Scandiatransplant, która umożliwia wymianę narządów i tkanek pomiędzy ośrodkami transplantologicznymi w pięciu różnych krajach. Podobnie jest w przypadku Austrii, Belgii, Chorwacji, Niemiec, Luksemburga, Holandii i Słowenii, które należą do sieci Eurotransplant InternaƟ onal FoundaƟ on.

Działania UE


W całej Europie zapotrzebowanie na narządy przewyższa liczbę dostępnych organów. Taka sytuacja może prowadzić do handlu narządami, czyli przestępczych działań polegających na kradzieży i przewożeniu narządów do innych krajów za pieniądze, co stanowczo potępiają stowarzyszenia na rzecz zdrowia płuc i stowarzyszenia transplantologiczne z całej Europy. by temu przeciwdziałać, w 2008 roku UE zaproponowała „Plan działania w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów” na lata 2009–2015. W ostatnich latach pojawiły się wezwania do podejmowania nowych działań w ramach tego planu. Więcej o bieżącej strategii UE można dowiedzieć się na jej stronie internetowej:  http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/threats_to_health/sp0007_fr.htm

Dodatkowe materiały


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała „Wytyczne dotyczące przeszczepów” Więcej informacji o zasadach etycznych dotyczących przeszczepów, zaproponowanych przez WHO, można znaleźć na stronie : www.who.int/transplantation.

Eurotransplant: www.eurotransplant.org

Scandiatransplant : www.scandiatransplant.org

Materia ten zosta opracowany z pomoc profesor Gilbert Massard.