Aktywność fizyczna jest powiązana z niższym ryzykiem zachorowania na nowotwór płuc

Według nowego badania, osoby, które w sposób aktywny spędzają wolny czas, prawdopodobnie narażone są na niższe ryzyko zachorowania na szereg różnych typów nowotworów, w tym raka płuc.


Według nowego badania, osoby, które w sposób aktywny spędzają wolny czas, prawdopodobnie narażone są na niższe ryzyko zachorowania na szereg różnych typów nowotworów, w tym raka płuc.

Praca badawcza została opublikowana w czasopiśmie Journal of the American Medical Association i wykorzystuje dane uzyskane z 12 badań obejmujących w sumie 1,44 miliona ludzi ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

W ramach badań najpierw zgromadzono od uczestników informacje dotyczące ilości wolnego czasu regularnie poświęcanego na aktywność fizyczną w formie spacerowania, biegania i pływania. Później badacze monitorowali uczestników w celu sprawdzenia ich stanu zdrowia i ewentualnego rozwoju nowotworu.

Po porównaniu tych informacji i uwzględnieniu innych czynników, które mogły mieć wpływ na ostateczne wyniki – takich jak waga lub czy uczestnik był osobą palącą czy nie – naukowcy doszli do wniosku, że regularna aktywność fizyczna może powodować zmniejszenie ryzyka zachorowania na 13 typów nowotworów, w tym raka płuc.

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu stwierdzenia dokładnych przyczyn pozytywnego wpływu ćwiczeń fizycznych na zapobieganie zachorowaniom na raka, jednak wyniki dotychczasowych badań podkreślają znaczenie aktywnego trybu życia.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy

Przeczytaj streszczenie artykułu

Dowiedz się więcej o kampanii Healthy Lungs for Life, która podnosi świadomość na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia układu oddechowego