Aktywności podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Oddechowego 2013

Kongres Europejskiego Towarzystwa Oddechowego jest największym zgromadzeniem specjalistów zajmujących się układem oddechowym na świecie


Kongres Europejskiego Towarzystwa Oddechowego jest największym zgromadzeniem specjalistów zajmujących się układem oddechowym na świecie, dzięki któremu głos europejskich stowarzyszeń pacjentów  jest słyszalny.

Każdego roku Kongres ERS przyciąga lekarzy, naukowców, pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia z całego świata. Podczas obrad dochodzi do wymiany pomysłów i dyskusji o ulepszaniu schematów terapeutycznych dla pacjentów.      

W tym roku ponad 20 organizacji pacjentów dołączyło do ELF w Światowej Wiosce podczas Kongresu, prezentując swoje działania i przyciągając uwagę wśród delegatów. Trzech pacjentów zostało zaproszonych do wygłoszenia referatów opisujących wpływ choroby na ich codziennie życie.

ELF jest odpowiedzialny za rozpowszechnienie najbardziej interesujących i cennych wyników badań naukowych przedstawionych podczas Kongresu ERS we wszystkich mediach.

W tym roku opublikowaliśmy ponad 800 doniesień naukowych w ponad 10 europejskich krajach – dzięki temu najnowsze i najważniejsze osiągnięcia naukowe mogły być przedstawione szerokiemu audytorium. Aby przeczytać o najnowszych osiągnięciach naukowych, zajrzyj do sekcji „Centrum Prasowe”, w której umieszczono informacje z Kongresu.

Zapisz się do naszego newslettera