Badanie na temat ryzyka rozwinięcia się POChP u kobiet z astmą

Badacze kanadyjscy odkryli, że u ponad 40% kobiet z astmą może rozwinąć się przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).


Badacze kanadyjscy odkryli, że u ponad 40% kobiet z astmą może rozwinąć się przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Naukowcy przeanalizowali obejmującą długi okres dokumentację choroby 4051 kobiet z astmą mieszkających w kanadyjskiej prowincji Ontario. Ustalili, że u 1701 (czyli 42%) z nich rozwinęła się POChP.

Gdy u chorego występują zarówno objawy astmy, jak i POChP, jego stan określa się często jako zespół nakładania astmy i POChP (ACOS). U pacjentów z ACOS istnieje większe prawdopodobieństwo zaostrzeń objawów i konieczności podjęcia leczenia szpitalnego, a chorzy ci zwykle czują się gorzej niż pacjenci cierpiący z powodu tylko jednej z tych chorób.

Naukowcy chcieli dowiedzieć się, dlaczego u niektórych kobiet z astmą rozwija się ACOS, a u innych nie. Korzystając z ich dokumentacji medycznej, porównali liczbę czynników ryzyka dotyczących stylu życia badanych kobiet oraz środowiska, aby ustalić ewentualne tendencje.

Odkryli, że u kobiet dużo palących występowało wyższe ryzyko zachorowania na ACOS, choć 38% badanych z ACOS nigdy nie paliło. Inne czynniki powiązane z wyższym ryzykiem wystąpienia ACOS obejmowały otyłość, zamieszkiwanie na terenach wiejskich, niższy poziom wykształcenia i brak zatrudnienia.

Badacze zalecili, aby osoby chorujące na astmę mogły korzystać ze wsparcia w zakresie prowadzenia możliwie najzdrowszego trybu życia; wsparcie to może mieć formę pomocy w rzucaniu palenia, zdrowym odżywianiu się i podejmowaniu aktywności fizycznej.

Badanie wspierało Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej Prowincji Ontario (ang. Ontario Thoracic Society); opublikowano je w Rocznikach Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ang. Annals of the American Thoracic Society).

Przeczytaj komunikat prasowy.

Przeczytaj cały artykuł.