Badanie ujawnia powiązanie między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zwiększonym ryzykiem zachorowania na POChP

Badacze stwierdzili, że osoby cierpiące na reumatoidalne zapalenie stawów narażeni są na większe ryzyko bycia hospitalizowanymi ze względu na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).


Badacze stwierdzili, że osoby cierpiące na reumatoidalne zapalenie stawów narażeni są na większe ryzyko bycia hospitalizowanymi ze względu na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekłe schorzenie, które powoduje ból, obrzęk i sztywność stawów. POChP to inne przewlekłe schorzenie powodujące zapalenie płuc, uszkodzenie tkanki płuc i zwężenie dróg oddechowych, przez co utrudnia oddychanie.

Zapalenie jest kluczowym elementem zarówno reumatoidalnego zapalenia stawów, jak i POChP.

W ramach badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym Arthritis Care & Research naukowcy przeanalizowali dane na temat zdrowia 24 625 osób, u których rozpoznano reumatoidalne zapalenie stawów w latach 1996–2006, i porównali je z danymi 25 396 losowo wybranych osób niecierpiących na to schorzenie.

Ustalili, że u osób cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów ryzyko pojawienia się konieczności hospitalizacji ze względu na POChP było o 47% wyższe niż u osób zdrowych.

W oparciu o te wyniki badacze zalecają, by osoby cierpiące na reumatoidalne zapalenie stawów oraz opiekujący się nimi pracownicy służby zdrowia zwracali uwagę na wczesne objawy POChP i podjęli działania służące ograniczeniu odnośnych czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów. Wczesne postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia POChP może przyczynić się do mniejszego uszkodzenia płuc i tym samym podnieść jakość życia.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy.

Przeczytaj streszczenie artykułu

Zapisz się do naszego newslettera