BADANIE WYKAZAŁO, ŻE PORADA PSYCHOLOGICZNA UDZIELANA PRZEZ TELEFON MOŻE POMÓC RZUCIĆ PALENIE

Badacze odkryli, że porada psychologiczna udzielana w rozmowie telefonicznej może pomóc osobom narażonym na ryzyko zachorowania na raka płuc rzucić palenie.


Badacze odkryli, że porada psychologiczna udzielana w rozmowie telefonicznej może pomóc osobom narażonym na ryzyko zachorowania na raka płuc rzucić palenie.

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badanie miało na celu ustalenie, czy pomoc psychologiczna przy rzucaniu palenia udzielona w trakcie badań przesiewowych (rutynowych testów) pod kątem raka płuc pomoże ludziom faktycznie rzucić palenie.

W Stanach Zjednoczonych badania przesiewowe są dostępne dla osób narażonych na wyższe ryzyko wystąpienia tej choroby, czyli np. dla osób w wieku 55 – 77 lat, które palą od dłuższego czasu. Jednak ze względu na pewne problemy – w tym ryzyko, że wyniki badań błędnie wykażą wystąpienie u kogoś raka płuc – trwa debata, czy ten rodzaj badań przesiewowych jest przydatny. Na chwilę obecną w Europie nie ma rekomendacji dotyczących tego rodzaju badań przesiewowych.

W ramach badania 92 osoby poddawane badaniom przesiewowym pod kątem raka płuc zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała pomoc psychologiczną przez telefon, a druga grupa otrzymywała zwykłą opiekę. W żadnej z grup nie było osób, u których zdiagnozowano raka płuc, za to w każdej grupie znalazło się tyle samo osób z prawidłowymi i nieprawidłowymi wynikami badań.

Uczestnicy, którym udzielana była pomoc psychologiczna, brali udział w sześciu 10–15-minutowych sesjach telefonicznych na przestrzeni 3 miesięcy, przy czym pierwsza sesja odbyła się tuż po tym, jak otrzymali wyniki badań. Członkowie drugiej grupy dostali listę darmowych lub niedrogich środków, z których mogli skorzystać w celu rzucenia palenia.

Później członkowie obu grup zostali zapytani, czy rzucili palenie – od tych, którzy odpowiedzieli twierdząco, pobrano próbkę śliny w celu zbadania jej na obecność nikotyny.

Ustalono, że osiem osób (17%) z grupy korzystającej z pomocy psychologicznej rzuciło palenie, natomiast w grupie, która otrzymała listę z innymi środkami, odsetek ten wynosił 4% (2 osoby).

Według badaczy wyniki ich badań przemawiają za wykorzystaniem tej potencjalnej metody przy pracy z osobami, które w przeciwnym razie nie skorzystałyby z usług wspomagających rzucenie palenia w tak kluczowym momencie, kiedy to myślą o swoim zdrowiu.

Badacze planują teraz zbadać skuteczność tej metody na dużo większej grupie osób i sprawdzić, czy tym razem wyniki będą podobne.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Pobierz arkusz informacyjny Europejska Fundacja na rzecz Zdrowia Płuc (European Lung Foundation, ELF) na temat palenia w chorobach płuc.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera