Badanie wykazało, że przyrost masy ciała w pierwszych trzech latach życia jest powiązany z rozwojem płuc dziecka

Hiszpańscy i holenderscy naukowcy odkryli, że rozwój dziecka i zwiększanie masy jego ciała w pierwszych trzech latach życia ma wpływ na rozwój płuc.


Hiszpańscy i holenderscy naukowcy odkryli, że rozwój dziecka i zwiększanie masy jego ciała w pierwszych trzech latach życia ma wpływ na rozwój płuc.

Badanie objęło ponad 4000 dzieci w Holandii. Regularnie mierzono wzrost i masę ciała każdego dziecka od urodzenia do ukończenia przez nie 3 roku życia. W wieku 10 lat dzieci poddano badaniu czynności płuc (spirometrii), a ich rodziców poproszono o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ewentualnej astmy u ich dzieci.

Porównując pomiary badacze zauważyli, że u dzieci, które najszybciej przybierały na wadze i miały najwyższy wskaźnik masy ciała w pierwszych trzech latach życia, czynność płuc była słabsza. Wynikało to z mniejszych dróg oddechowych w stosunku do całkowitej objętości płuc.

Naukowcy odkryli ponadto, że dzieci, których wzrost był stabilniejszy i które osiągnęły szczytową wartość wskaźnika masy ciała później, wykazywały się lepszymi wynikami czynności płuc, a w przypadku chłopców także niższym ryzykiem wystąpienia astmy.

Przeczytaj cały artykuł.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Zapisz się do naszego newslettera