POWIETRZE LEPSZEJ JAKOŚCI MOGŁOBY ZAPOBIEC 2,1 MILIONA ZGONOM ROCZNIE

Zespół naukowców zajmujących się opieką zdrowotną oraz ochroną środowiska ustalił, że można zapobiec 2,1 miliona zgonom rocznie, jeżeli na całym świecie stosowanoby się do wytycznych jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation, WHO).


Zespół naukowców zajmujących się opieką zdrowotną oraz ochroną środowiska ustalił, że można zapobiec 2,1 miliona zgonom rocznie, jeżeli na całym świecie stosowanoby się do wytycznych jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation, WHO).

Badanie opublikowane w czasopiśmie Environmental Science & Technology podkreśla fakt, że poprawa jakości powietrza na terenach mniej i bardziej zanieczyszczonych może przynieść znaczne korzyści zdrowotne i zapobiec milionom zgonów rocznie.

Naukowcy skupili się na składniku zanieczyszczenia powietrza, zwanym pyłem zawieszonym PM2,5. PM2.5 jest emitowany przez między innymi pojazdy z silnikiem Diesla, elektrownie węglowe oraz w trakcie pożarów i może on wywierać szereg negatywnych skutków na płuca.

Naukowcy wykorzystali informacje o poziomie zanieczyszczenia na świecie, liczbie osób dotkniętych określonymi chorobami oraz wytyczne WHO na temat jakości powietrza w celu stworzenia modelu pokazującego w jaki sposób zmiana poziomu zanieczyszczenia może prowadzić do poprawy stanu zdrowia u ludzi.

Okazało się, że zmniejszenie poziomu PM2.5 może przynieść znaczne korzyści dla osób zarówno z najbardziej zanieczyszczonych terenów na świecie oraz tych, którzy mieszkają w mniej zanieczyszczonych obszarach, takich jak w Ameryce Północnej oraz Europie Zachodniej.

W oparciu o te odkrycia naukowcy wezwali o podjęcie działań na większą skalę w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Przeczytaj artykuł w wersji oryginalnej. 

Przeczytaj artykuł w czasopiśmie. 

Dowiedz się więcej na temat kampanii Zdrowe Płuca na Całe Życie (Healthy Lungs for Life), która zajmuje się zwiększaniem świadomości dotyczącej istotności czystego powietrza. 

Zapisz się do naszego newslettera