Chcielibyśmy prosić o podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z badaniem spirometrycznym

Rozpoczęliśmy badanie ankietowe, aby dowiedzieć się więcej na temat doświadczeń pacjentów poddawanych badaniu spirometrycznemu.


Rozpoczęliśmy badanie ankietowe, aby dowiedzieć się więcej na temat doświadczeń pacjentów poddawanych badaniu spirometrycznemu.

Badanie spirometryczne — badanie oddychania, polegające na pomiarze ilości powietrza znajdującego się w płucach pacjenta oraz prędkości jego wydychania.

Ankieta jest przeznaczona zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci, u których wykonywano badanie spirometryczne, w tym dla pacjentów z chorobami płuc oraz osób, u których spirometrię wykonywano ramach badań przesiewowych, na przykład podczas okresowych badań pracowniczych.

Na podstawie opinii i doświadczeń przekazanych przez pacjentów za pośrednictwem tej ankiety i na podstawie najnowszych danych naukowych i klinicznych grupa robocza specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia (współpracujących z amerykańskim towarzystwem American Thoracic Society i europejskim towarzystwem European Respiratory Society) ustali najwłaściwsze sposoby wykonywania badania spirometrycznego.

Opinie pacjentów będą niezwykle cenne, gdyż pozwolą one uwzględnić zgłaszane korzyści i problemy podczas ustalania optymalnych metod wykonywania spirometrii. Zwracamy się o pomoc w dotarciu do jak największej liczby osób przez przekazanie informacji o niniejszej ankiecie każdemu, kto Pana/Pani zdaniem może być zainteresowany podzieleniem się swoimi doświadczeniami na ten temat.

Ankietę można wypełnić przez Internet do 21 września 2018 roku, a czas potrzebny na jej wypełnienie wynosi 5–10 minut.

Ankieta dostępna jest w językach angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim i włoskim. Język można wybrać z menu rozwijanego znajdującego się w prawym górnym rogu ankiety.

Ankietę można wypełnić przez internet

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z Barbara Johnson