Choroby płuc są przyczyną śmierci co dziesiątego pacjenta w Europie

Co 10 pacjent w Europie umiera z powodu choroby płuc


Co 10 pacjent w Europie umiera z powodu choroby płuc a koszta związane z tymi jednostkami chorobowymi w całej Unii Europejskiej wynoszą ponad 400 miliardów Euro rocznie; co więcej szacuje się, że umieralność z powodu raka płuc oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) będzie wzrastała w najbliższych dziesięcioleciach.

Takie wyniki zostały przedstawione w nowej wiodącej publikacji Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) i Europejskiej Fundacji Płuc, wydanej we wrześniu 2013 roku.

Europejska Biała Księga Płuc jest obszerną publikacją, która zawiera informacje na temat obciążenia, kosztów i czynników ryzyka wielu chorób płuc, stworzoną na podstawie najnowszych dostępnych wyników badań i statystyk, będącą        źródłem wiedzy dla pracowników ochrony zdrowia, polityków i społeczeństwa.

Europejska Fundacja Płuc opublikowała zwięzłą wersję Księgi, w tym kluczowe statystyki w formie ikonografik, skierowaną do ustawodawców, społeczeństwa i mediów. Do tych grafik można dotrzeć poprzez rozdziały dotyczące konkretnych chorób płuc i ich czynników ryzyka zawarte na nowej stronie ELF. W celu ich przejrzenia należy użyć górnego menu „Choroby płuc”. 

Odwiedź stronę Białej Księgi.

Zapisz się do naszego newslettera