Nowe badania sugerują, że przypadki POChP częściej występują na dużych wysokościach

Nowe badania przeprowadzone w Kirgistanie sugerują, że POChP częściej występuje wśród osób żyjących na dużych wysokościach.


Nowe badania przeprowadzone w Kirgistanie sugerują, że POChP częściej występuje wśród osób żyjących na dużych wysokościach.

Świeże górskie powietrze prawdopodobnie nie zawsze jest tak zdrowe dla płuc, jak zakładano: badania wykazały częstsze występowanie przypadków POChP na wyżej położonych obszarach wiejskich Kirgistanu, niż na tych położonych niżej.

Autorzy badań sugerują, że przyczyną jest zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach, powodowane przez piece kuchenne oraz ogniska służące do ogrzewania.

Badacze z Leiden University Medical Centre (LUMC), University Medical Centre w Groningen (UMCG) oraz naukowcy z Kirgistanu przeprowadzili badania płuc wśród 199 mieszkańców terenów wysokogórskich i 193 mieszkańców nisko położonych terenów Kirgistanu.

Wyniki pokazują, że POChP częściej występowała w grupie osób mieszkających na terenach wysokogórskich — 36,7% wobec 10,4%. W badaniu przeanalizowano również stężenia pyłu zawieszonego, które są wskaźnikiem czystości powietrza. Wyniki wykazały, że stężenia w górach osiągały wartości 11-krotnie wyższe niż dzienne maksymalne stężenia zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Badanie wykazało wyraźny związek między wysokim stężeniem pyłu zawieszonego w pomieszczeniach a występowaniem POChP, nawet po uwzględnieniu innych czynników ryzyka, takich jak wiek i palenie tytoniu. Wysokie poziomy stężenia można wytłumaczyć warunkami środowiskowymi życia na dużych wysokościach. Skrajnie niskie temperatury, spadające w zimie do -20°C, powodują, że mieszkańcy trzymają okna i drzwi zamknięte i gorzej wentylują swoje domy, jednocześnie spalając więcej paliwa do gotowania i ogrzewania. Wszyscy mieszkańcy terenów wysokogórskich do gotowania i ogrzewania wykorzystują biomasę, stanowiącą głównie obornik pochodzący od hodowanych owiec, który generuje dużo dymu.

Innym istotnym czynnikiem ryzyka POChP było życie na dużych wysokościach. Można to wytłumaczyć wpływem wysokości na rozwój płuc lub niezmierzonymi czynnikami odróżniającymi obszary górskie od nizinnych, takimi jak status społeczno-ekonomiczny.

„Nasze badania pokazują, że środki zapobiegawcze ograniczające zanieczyszczenie powietrza w zamkniętych pomieszczeniach mają ogromne znaczenie, szczególnie w górskich terenach wiejskich. Świadomość ryzyka związanego ze spalaniem biomasy i oferowanie alternatyw, takich jak czyste kuchenki i piece, może być ważnym krokiem”, mówi doktorantka LUMC Evelyn Brakema.

Wyniki zostały omówione z ministrem zdrowia Kirgistanu i przyczyniły się do podjęcia przez Bank Światowy decyzji o dystrybucji dziesiątek tysięcy czystych kuchenek w kraju.

To badanie zostało sfinansowane w ramach kampanii Healthy Lungs for Life. Wyniki przyczyniły się do rozpoczęcia projektu badawczego FRESHAIR, finansowanego przez program Horizon2020, którego partnerem była European Lung Foundation.

Dowiedz się więcej o kampanii Healthy Lungs for Life.

Dowiedz się więcej o projekcie FRESHAIR.

Przeczytaj oryginalne badanie.

Zapisz się do naszego newslettera