CZY CIERPISZ NA CHOROBĘ PŁUC I BYŁEŚ PODDANY BADANIU SPIROERGOMETRYCZNEMU?

Grupa lekarzy współpracuje w ramach zespołu ds. wytycznych Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (European Respiratory Society, ERS) w celu opracowania standardów technicznych, które pozwolą na wskazanie najlepszego sposobu na przeprowadzenie testu wysiłkowego u osób z przewlekłą chorobą płuc.


Grupa lekarzy współpracuje w ramach zespołu ds. wytycznych Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (European Respiratory Society, ERS) w celu opracowania standardów technicznych, które pozwolą na wskazanie najlepszego sposobu na przeprowadzenie testu wysiłkowego u osób z przewlekłą chorobą płuc.

Szukamy osób, które poddane zostały testowi wysiłkowemu sercowo-płucnemu w celu uwzględnienia ich opinii oraz zagwarantowania trafności nowych standardów.

Test wysiłkowy sercowo-płucny wykorzystywany jest przez lekarzy do oceny pracy serca i płuc danej osoby w stanie spoczynku i podczas wysiłku fizycznego. Może on umożliwić lekarzom zdiagnozowanie licznych schorzeń serca i płuc, jak również wspomóc rehabilitację zalecaną w następstwie choroby. Test polega zazwyczaj na wykonywaniu ćwiczeń wysiłkowych na rowerze treningowym lub bieżni, w czasie których mierzone są oddech i tętno.

Grupa zadaniowa zmierza do wypracowania jednej lub dwóch metod przeprowadzania testu wysiłkowego sercowo-płucnego na rowerze lub bieżni, które umożliwią dokonanie jednolitej oceny osób we wszystkich kategoriach wiekowych oraz cierpiących na różne schorzenia płuc w różnorodnym wymiarze. Standard opracowany zostanie na podstawie przeglądu dostępnych publikacji oraz merytorycznego spotkania, w czasie którego uwzględniona zostanie perspektywa zarówno lekarzy, jak i pacjentów.

Prosimy o zgłoszenie się, jeśli:

  • cierpicie Państwo na przewlekłe schorzenie płuc i zostaliście poddani testowi wysiłkowemu sercowo-płucnemu; oraz
  • posiadacie fachową wiedzę i/lub jesteście zainteresowani fizjologią wysiłku fizycznego; oraz
  • posiadacie umiejętność komunikacji w języku angielskim (w mowie i w piśmie);

A także jeśli chcielibyście zaangażować się w następujące wydarzenia:

  • Udział w merytorycznym spotkaniu grupy zadaniowej w czerwcu 2017 r. w Lozannie, Szwajcaria (jedna osoba). Data zostanie potwierdzona. Koszty pokrywa ELF.
  • Pomoc przy opracowaniu kwestionariusza do badania opinii osób, które poddane zostały testowi wysiłkowemu sercowo-płucnemu w Europie.
  • Zaopiniowanie roboczej wersji standardów technicznych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o kontakt mailowy z  Jeanette Boyd w celu uzyskania dalszych informacji. 

Zapisz się do naszego newslettera