Czy korzysta Pan/Pani, lub też czy zna kogoś, kto korzysta w domu z wentylatora ułatwiającego oddychanie?

Czy korzysta Pan/Pani, lub też czy zna kogoś, kto korzysta w domu z wentylatora ułatwiającego oddychanie?


Czy korzysta Pan/Pani, lub też czy zna kogoś, kto korzysta w domu z wentylatora ułatwiającego oddychanie?

Chcemy poznać wrażenia osób korzystających z takiego wyposażenia i dowiedzieć się jakie jest im udzielane wsparcie.

Chcemy poznać wrażenia osób korzystających z takiego wyposażenia i dowiedzieć się jakie jest im udzielane wsparcie. Dziięki Państwa pomocy będziemy mogli wpłynąć na nowe zalecenia tak, aby odpowiadały one rzeczywistym potrzebom użytkowników sprzętu.

Wypełnienie ankiety potrwa 10 minut. Ankieta jest dostępna online w sześciu językach. Jeżeli reprezentuje Pan/Pani organizację pacjentów korzystających z domowej wentylacji, prosimy o przesłanie pacjentom informacji o ankiecie.

Ankietę można uzupełnić online w następujących językach:

Ankieta pozostanie dostępna do grudnia 2014 r. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany przetłumaczeniem tej ankiety na inne języki lub uzyskaniem dalszych informacji, prosimy o kontakt z Sarah Masefield.