CZY CHORUJE PAN/PANI NA RAKA PŁUC? ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO KOMISJI DORADCZEJ PACJENTÓW

The European Respiratory Society (ERS) rozpoczyna szereg badań i wydarzeń mających na celu zwiększenie świadomości na temat raka płuc, prowadzonych przez ekspertów w tej dziedzinie.


The European Respiratory Society (ERS) rozpoczyna szereg badań i wydarzeń mających na celu zwiększenie świadomości na temat raka płuc, prowadzonych przez ekspertów w tej dziedzinie, z wykorzystaniem informacji od osób mających doświadczenie związane z tą chorobą. 

W celu zapewnienia aktywnego udziału i wpływania na rozwój tych projektów, kontaktujemy się z pacjentami z rakiem płuc, ich partnerami/partnerkami oraz członkami rodzin, mieszkającymi w dowolnym miejscu w Europie. Czy chciał(a)by Pan/Pani wziąć udział w projekcie? Czy zna Pan/Pani kogoś, kto chciałby wziąć w nim udział?

Pana/Pani rola polegałaby na współpracy z innymi członkami komisji doradczej pacjentów i reprezentowanie opinii osób cierpiących na raka płuc w tych projektach, w następującym zakresie:

 

  • Udostępnianie informacji do przygotowywanego dokumentu z zaleceniami w oparciu o kwestie istotne dla osób, których dotyczy rak płuc i powiązane problemy zdrowotne. Ten uzupełniający dokument, skierowany do pracowników służby zdrowia, umożliwi zwiększenie świadomości w zakresie najważniejszych dla pacjentów kwestii, związanych z leczeniem raka płuc, radzeniem sobie z chorobą oraz wsparciem.
  • Pomoc w opracowaniu ankiety w celu uzyskania wglądu w doświadczenia i kwestie priorytetowe dla pacjentów i opiekunów w całej Europie.
  • Informowanie zespołów opracowujących nowe zalecenia europejskie dotyczące postępowania w przypadku raka płuc z uwzględnieniem punktu widzenia pacjentów.
  • Pomoc w zaplanowaniu warsztatów dla osób, których dotyczy rak płuc oraz personelu opieki zdrowotnej w celu omówienia potrzeb i priorytetów pacjentów oraz możliwych rozwiązań.

Naszym celem jest stworzenie niewielkiej grupy osób tak, aby w różnych projektach i spotkaniach brała zawsze udział więcej niż jedna osoba reprezentująca grupę. Oznacza to, że żaden z członków nie zostanie nadmiernie obciążony pracą oraz zawsze do dyspozycji będą inni członkowie grupy, którzy mogą wziąć udział w projektach, jeżeli będzie musiał(a) Pan/Pani zrobić sobie przerwę z powodu stanu zdrowia, pracy lub innych zobowiązań.

Jeżeli chciał(a)by Pan/Pani wziąć udział w pracach grupy doradczej lub uzyskać więcej informacji, należy wysłać wiadomość e-mail do Sarah Masefield. Sarah Masefield.

Zapisz się do naszego newslettera