WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU PRIORYTETY PACJENTA Z EUROPEJSKĄ FUNDACJĄ NA RZECZ ZDROWIA PŁUC (ELF)

11 czerwca 2015 r. członkowie grupy doradczej ds. osób z rakiem płuc, działającej w ramach fundacji ELF, spotkali się w Brukseli, aby omówić prioryty pacjentów w leczeniu i opiece nad osobami z rakiem płuc w Europie.


11 czerwca 2015 r. członkowie grupy doradczej ds. osób z rakiem płuc, działającej w ramach fundacji ELF, spotkali się w Brukseli, aby omówić prioryty pacjentów w leczeniu i opiece nad osobami z rakiem płuc w Europie.

Grupa funkcjonuje od stycznia 2015 r. i składa się z 12 osób, w tym pacjentów, opiekunów oraz przedstawicieli organizacji pacjentów z siedmiu europejskich krajów.

Cele warsztatów:

  • Uzyskanie wglądu w doświadczenia osób z rakiem płuc
  • Rozwój wytycznych oraz zaleceń współtworzonych przez pacjentów, dotyczących najważniejszych kwestii dla osób dotkniętych rakiem płuc w całej Europie

Wśród omawianych tematów znalazły się priorytety badawcze oraz relacje między pacjentami oraz pracownikami służby zdrowia.

Grupa ustanowiła plany dalszego działania, w tym opracowanie ankiety dla pacjentów w Europie, sesję podczas Międzynarodowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS) we wrześniu w Amsterdamie oraz uruchomienie strony internetowej współprowadzonej przez pacjentów.  

Uczestnicy warsztatów pozytywnie wypowiedzieli się na temat sesji i wyrazili nadzieję, że ich zaangażowanie w pozytywny sposób wpłynie na opiekę i leczenie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu Priorytety Pacjenta page. Można również wysłać wiadomość e-mail do Jeanette Boyd.  

Autor zdjęcia: Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón

Zapisz się do naszego newslettera