Parlament Europejski wprowadza kolejne przepisy dotyczące czystego powietrza

15 lipca 2015 r. posłowie Parlamentu Europejskiego z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przeprowadzili głosowanie nad zaostrzeniem propozycji ustawy, która może poprawić jakość powietrza w Europie.


15 lipca 2015 r. posłowie Parlamentu Europejskiego z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przeprowadzili głosowanie nad zaostrzeniem propozycji ustawy, która może poprawić jakość powietrza w Europie.

Rozporządzenie znane pod nazwą Dyrektywy w sprawie Krajowych Poziomów Emisji (ang. National Emission Ceilings, NEC) ma za zadanie wprowadzenie w każdym kraju Unii Europejskiej limitów określonych substancji zanieczyszczających powietrze. Jeżeli rozporządzenie to będzie przestrzegane, może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia, w szczególności zdrowia płuc mieszkańców Europy.

Posłowie Parlamentu Europejskiego głosowali za wprowadzeniem nieco ambitniejszych celów pomimo działalności lobbingowej sektora rolniczego i przemysłowego.

Zaproponowane przepisy zawierają teraz wiążące prawnie cele dotyczące zmniejszenia emisji do 2025 r.  Do listy substancji zanieczyszczających powietrze dodano amoniak, metan i rtęć, oprócz PM2.5, lotne związki organiczne, tlenek azotu oraz dwutlenek siarki.

Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w sprawie wprowadzenia proponowanej ustawy w październiku. Ustawa może spotkać się z silną opozycją.

Dowiedz się więcej na temat kampanii Zdrowe Płuca na Całe Życie (Healthy Lungs for Life), która zajmuje się zwiększaniem świadomości dotyczącej istotności czystego powietrza.

Zapisz się do naszego newslettera