Eksperci analizują dostępną wiedzę naukową dotyczącą różnych możliwości leczenia gruźlicy

Hiszpańscy badacze porównali dane dotyczące dwóch różnych metod leczenia pacjentów z nowo zdiagnozowaną gruźlicą.


Hiszpańscy badacze porównali dane dotyczące dwóch różnych metod leczenia pacjentów z nowo zdiagnozowaną gruźlicą.

W ramach badania próbowali ustalić, czy jedna z tych metod jest bardziej skuteczna i bezpieczna od drugiej i czy jeden z cykli leczenia daje większe prawdopodobieństwo jego pomyślnego zakończenia.

Obecnie stosowana metoda leczenia gruźlicy trwa 6 miesięcy. Przez pierwsze 2 miesiące chorzy przyjmują skojarzone cztery leki, po czym następuje 4 miesięczny cykl przyjmowania dwóch innych leków. W ramach drugiego, czteromiesięcznego cyklu leczenia pacjenci mogą przyjmować leki na dwa sposoby: albo jako dwie osobne tabletki lub jako jedna skojarzona tabletka zawierająca oba leki.

Ze względu na długość trwania i skomplikowane zasady leczenia gruźlicy wielu pacjentów przedwcześnie zaprzestaje przyjmowania leków, co prowadzi do zwiększenia ryzyka rozprzestrzeniania się bakterii opornych na lek. Dlatego zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pacjentom powinno się przepisywać raczej skojarzoną tabletkę niż dwie osobne tabletki, dzięki czemu łatwiej im będzie stosować się do schematu leczenia.

Badacze przeanalizowali aktualną wiedzę naukową dotyczącą tych dwóch różnych rodzajów leczenia gruźlicy i stwierdzili, że obie z nich są podobnie skuteczne w walce z gruźlicą. Zauważyli również, że obie metody wiążą się z porównywalnym poziomem bezpieczeństwa ich stosowania. Badacze odkryli jednak, że u pacjentów, którzy przyjmowali skojarzoną tabletkę, istniało większe prawdopodobieństwo nawrotu choroby.

Analiza została przeprowadzona przez Cochrane Collaboration, renomowaną, niezależną sieć ekspertów, która regularnie zajmuje się przeglądem bazy danych dotyczących różnych aspektów opieki zdrowotnej i publikuje raporty o swoich odkryciach, które mogą pomóc pacjentom w podjęciu decyzji w sprawie leczenia.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy

Przeczytaj całą analizę

Zapisz się do naszego newslettera