W najnowszym przełomowym raporcie „The Lancet” 9 milionów przypadków zgonów na świecie zostało powiązanych z zanieczyszczeniem

Rocznie około 9 milionów (jedna szósta) przypadków przedwczesnego zgonu na świecie jest wywołanych przez zanieczyszczenie – wynika z przełomowego raportu „The Lancet”.


Rocznie około 9 milionów (jedna szósta) przypadków przedwczesnego zgonu na świecie jest wywołanych przez zanieczyszczenie – wynika z przełomowego raportu „The Lancet”.

To pierwszy raport, w ramach którego zbadano wpływ zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby i zanieczyszczeń w miejscu pracy na stan zdrowia człowieka, gospodarkę i całe społeczeństwo.

Stwierdzono, że przyczyną większości przypadków zgonów związanych z zanieczyszczeniem były przewlekłe choroby niezakaźne (NCD), takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rak płuca, schorzenia serca i udar mózgu.

Z badań przeprowadzonych w Unii Europejskiej wynika, że zanieczyszczenie jest przyczyną 400 tys. przypadków przedwczesnej śmierci rocznie, przy czym powietrze na zewnątrz zajmuje pierwszą pozycję wśród najbardziej szkodliwych źródeł zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie powietrza wewnątrz budynków, spowodowane na przykład przez spalanie paliw w celu gotowania i ogrzewania, zostało podane jako poważne zagrożenie dla zdrowia wśród mieszkańców krajów o niskich i średniowysokich dochodach.

Raport wymienia wykorzystanie paliw kopalnych jako główne źródło zanieczyszczenia tak w krajach o niskich dochodach, jak i tych o wysokich dochodach.

W raporcie zawarto szereg zaleceń i możliwych sposobów zwalczania kryzysu w sferze zdrowia publicznego spowodowanego przez zanieczyszczenie. Są to: dokładniejsza kontrola, uwzględnianie zanieczyszczenia przy planowaniu miejskim, zwiększenie finansowania oraz wpisanie zanieczyszczenia na listę kluczowych elementów programu zapobiegania przewlekłym chorobom niezakaźnym.

Zapoznaj się z komunikatem prasowym organizacji Health and Environment Alliance (HEAL).

Zapoznaj się z pełną treścią raportu The Lancet.

Odwiedź stronę Healthy Lungs for Life, która ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia oddychania czystym powietrzem dla zdrowia płuc.

Odwiedź stronę FRESH AIR – projektu zajmującego się zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz budynków w krajach o niskich i średniowysokich dochodach.

Zapisz się do naszego newslettera