Parlament Europejski wzywa do zaostrzenia unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza

PE głosował za przyjęciem rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza wywoływanego przez transport, rolnictwo i wytwarzanie energii.


W środę 13 marca 2019 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego głosowali za przyjęciem wniosków w sprawie rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez transport, rolnictwo i wytwarzanie energii.

W głosowaniu opowiedziano się za niewiążącą uchwałą, która zachęca instytucje europejskie do zaproponowania wytycznych dotyczących odpowiedniego ustawodawstwa lub praktyk.

 

Działania w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza

Posłowie do PE wezwali do wprowadzenia bardziej rygorystycznych limitów dotyczących zanieczyszczeń powietrza określanych mianem pyłu zawieszonego (PM2,5): drobnych cząsteczek, które łatwo przedostają się do płuc i mogą powodować choroby. Wezwanie jest zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi jakości powietrza (opublikowanymi w 2005 r.), zalecającymi bardziej rygorystyczne limity dotyczące pyłu zawieszonego, jak również innych rodzajów zanieczyszczeń powietrza, takich jak dwutlenek siarki i ozon.

Posłowie do PE chcą, aby Komisja Europejska zaktualizowała limity prawne dla zanieczyszczeń powietrza w UE, zgodnie z limitami Światowej Organizacji Zdrowia. Poza tym posłowie:

 

  • wezwali do podjęcia działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z rolnictwa;
  • przyjęli zobowiązania złożone przez niektóre kraje UE do zaprzestania wykorzystywania węgla do 2030 r.;
  • zachęcili władze i producentów samochodów do podejmowania działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń powodowanych przez samochody z silnikami wysokoprężnymi.

Zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu

Na to głosowanie wpłynęła duża liczba rzetelnych badań łączących jakość powietrza ze zdrowiem. Opublikowane w tym tygodniu w czasopiśmie European Heart Journal nowe badanie wykazało, że każdego roku w Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 800 000 osób. Obejmuje to zgony z powodu chorób płuc, takich jak rak płuc i przewlekła obturacyjna choroba płuc, a także innych chorób, takich jak choroby serca.

Pomimo wyraźnych dowodów wskazujących, że zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla zdrowia ludzi, w dwóch trzecich państw członkowskich UE zanieczyszczenie powietrza przekracza limity obowiązujące w UE.

Kampania Healthy Lungs for Life

Jeśli chcesz pomóc w zwiększaniu świadomości na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza, zastanów się nad zaangażowaniem się w naszą kampanię Healthy Lungs for Life. Obecnie motywem przewodnim kampanii jest hasło #BreatheCleanAir (Oddychaj czystym powietrzem), podkreślające znaczenie dobrej jakości powietrza i życia wolnego od wdychania dymu. Już jedna osoba jest w stanie zorganizować wydarzenie, a my mamy do dyspozycji pięć grantów w kwocie 1000 euro, aby wesprzeć Twoje działania.

Dowiedz się więcej o grantachHealthy Lungs for Life oraz o tym, jak złożyć wniosek.

Przeczytaj artykuł prasowy Parlamentu Europejskiego

Przeczytaj artykuł naukowy w czasopiśmie European Heart Journal

Zapisz się do naszego newslettera