Pomóż w poprawie leczenia i rozwoju badań naukowych nad rozstrzenią oskrzeli

Co Pana/Pani zdaniem należy zmienić lub też jaki czynnik należy uznać za najbardziej wpływający na jakość życia osób chorujących na rozstrzenie oskrzeli?


Co Pana/Pani zdaniem należy zmienić lub też jaki czynnik należy uznać za najbardziej wpływający na jakość życia osób chorujących na rozstrzenie oskrzeli?

Zapraszamy osoby chorujące na rozstrzenie oskrzeli oraz ich rodziny i przyjaciół do podzielenia się swoimi opiniami na temat rozwiązywania problemów dotyczących leczenia i życia z rozstrzenią oskrzeli, niezwiązaną z mukowiscydozą.

Wypełnienie tej ankiety zajmie 15 minut. W ten sposób, jako osoba z największą wiedzą i doświadczeniem na temat rozstrzeni oskrzeli, może Pan/Pani wpływać na kształt przyszłych badań naukowych.

Ankieta, w 12 językach, będzie dostępna do marca 2015 r. Można ją wypełnić w następujących językach:

Niniejsza ankieta stanowi część projektu EMBARC (Europejski Wieloośrodkowy Program Rewizyjny i Współpracy Badawczej dot. Rozstrzeni Oskrzeli) i ma na celu ułatwienie wielodyscyplinarnej współpracy badawczej w zakresie rozstrzeni oskrzeli, niezwiązanej z mukowiscydozą.

Aby pomóc w rozpowszechnieniu ankiety, prosimy o pobranie i wywieszenie naszych plakatów:

Rozstrzenie oskrzeli to choroba płuc, w której dochodzi do poszerzenia dróg oddechowych, co powoduje gromadzenie się nadmiernej ilości śluzu. Może to prowadzić do większej podatności na infekcje. Objawy obejmują przewlekły kaszel, nadmierną ilość żółtej plwociny (flegmy), trudności z oddychaniem oraz powtarzające się infekcje dróg oddechowych i płuc.

Wszelkie pytania należy kierować pocztą elektroniczną do Sarah Masefield

 
Zapisz się do naszego newslettera