Komisja Europejska podejmuje zdecydowane działania wobec państw, które nie przestrzegają limitów zanieczyszczenia powietrza

Komisja Europejska zintensyfikowała działania prawne przeciwko sześciu krajom w związku z przekroczeniem przez nie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza.


Komisja Europejska zintensyfikowała działania prawne przeciwko sześciu krajom w związku z przekroczeniem przez nie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza.

Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Rumunia i Wielka Brytania zostały skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) za złamanie uzgodnionych limitów zanieczyszczeń powietrza i za niepodjęcie wystarczających działań, aby temu zaradzić, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń.

Dodatkowo podjęto kroki prawne wobec Niemiec, Włoch, Luksemburga i Wielkiej Brytanii z powodu nierespektowania prawodawstwa UE, które przeciwdziała łamaniu prawa przez producentów samochodów za pomocą taktyk takich jak wykorzystywanie urządzeń ograniczających skuteczność badań emisji pojazdów w celu ukrycia prawdziwych jej poziomów.

Ponadto Komisja przedstawiła projekt praktycznego wsparcia, jakie może zaoferować wszystkim państwom UE, aby pomóc im przywrócić odpowiednią jakość powietrza. Instytucja ta zobowiązała się także do zintensyfikowania współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy.

Podjęcie wszystkich tych kroków przyjmujemy z zadowoleniem, albowiem służą one ochronie obywateli państw europejskich przed zanieczyszczeniem powietrza. Jest to kluczowym zaleceniem naszej kampanii Healthy Lungs for Life, która skupia się na tym, jak istotne jest oddychanie powietrzem wolnym od zanieczyszczeń, dymu, niebezpiecznych gazów i innych toksyn mogących mieć wpływ na drogi oddechowe.

Przeczytaj cały komunikat prasowy Komisji Europejskiej.

Odwiedź stronę internetową Healthy Lungs for Life, aby dowiedzieć się więcej o znaczeniu jakości powietrza i sposobach ochrony płuc.

Zapisz się do naszego newslettera