Stwierdzono związek pomiędzy narażeniem na działanie pestycydów a wydolnością płuc u dzieci

Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że narażenie na działanie pestycydów w dzieciństwie może mieć negatywny wpływ na wydolność płuc w późniejszym wieku.


Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że narażenie na działanie pestycydów w dzieciństwie może mieć negatywny wpływ na wydolność płuc w późniejszym wieku.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Thorax obejmowało 179 dzieci mieszkających w Salinas Valley, California, na obszarze zdominowanym przez uprawy rolne, gdzie stosuje się pestycydy. Dzieci brały udział w większym badaniu naukowym, w ramach którego były obserwowane od okresu prenatalnego do wieku szkolnego.

W tym badaniu naukowcy pobrali od dzieci pięć próbek moczu w okresie pomiędzy 6 miesiącem i 5 rokiem życia. Badacze zmierzyli poziom pestycydów w każdej próbce moczu. Kiedy każde z dzieci osiągnęło wiek 7 lat, zmierzono ich wydolność płuc za pomocą badania spirometrycznego.

U dzieci narażonych na działanie większych ilości pestycydów stwierdzono mniejszą wydolność płuc. Badacze zauważyli, że zaobserwowane skutki przypominają te występujące u dzieci wdychających biernie dym papierosowy.

Badacze twierdzą, że ich badanie jest pierwszym, które pozwoliło na znalezienie tego typu związku pomiędzy narażeniem na działanie pestycydów i wydolnością płuc u dzieci i zaapelowali o poświęcenie tej sprawie większej uwagi.

Przeczytaj oryginalny artykuł.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Dowiedz się więcej o kampanii Healthy Lungs for Life, która podnosi świadomość na temat znaczenia czystego powietrza.