Mieszkanie w okolicy, w której poruszanie się pieszo jest utrudnione, może zwiększać ryzyko astmy u dzieci

Kanadyjscy badacze odkryli, iż może istnieć związek między mieszkaniem w okolicy, w której poruszanie się pieszo jest utrudnione, a prawdopodobieństwem wystąpienia astmy u dzieci.


Kanadyjscy badacze odkryli, iż może istnieć związek między mieszkaniem w okolicy, w której poruszanie się pieszo jest utrudnione, a prawdopodobieństwem wystąpienia astmy u dzieci.

Badanie to, opublikowane w czasopiśmie Annals of the American Thoracic Society, przeprowadzono w oparciu o dane zebrane w ramach większego projektu badawczego monitorującego zdrowie 326 383 dzieci urodzonych w latach 1997–2003 w aglomeracji miejskiej Toronto.

Analizując informacje na temat zdrowia tej populacji dzieci, badacze sprawdzali, czy rozwinęła się u nich astma — a jeśli tak, to czy trwała ona przez całe dzieciństwo. Oceniali oni też warunki do poruszania się pieszo w miejscu zamieszkania każdego dziecka z badanej grupy. Jakość warunków do poruszania się pieszo oceniano, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i budynków, łatwość dostępu do miejsc takich jak szkoła czy sklepy, oraz dogodność połączenia ulic.

Porównawszy dwa wspomniane parametry, badacze stwierdzili, że dzieci urodzone w okolicach, w których poruszanie się pieszo jest utrudnione, są w większym stopniu zagrożone zachorowaniem na astmę. Zaobserwowano również, iż u dzieci chorych na astmę i mieszkających w okolicach, w których poruszanie się pieszo nie jest łatwe, istnieje większe prawdopodobieństwo występowania objawów tej choroby.

Wyniki okazały się takie same, nawet gdy wzięto pod uwagę inne czynniki mogące mieć wpływ na prawdopodobieństwo zachorowania na astmę, takie jak płeć, wcześniactwo, wysokość dochodów w rodzinie, otyłość i alergie.

Przedstawione wnioski sugerują, iż może istnieć związek pomiędzy brakiem fizycznej aktywności u dzieci a zachorowaniem na astmę. W związku z tym badacze zalecają wprowadzanie w lokalnych społecznościach rozwiązań ułatwiających poruszanie się pieszo, np. budowę ścieżek czy otwieranie sklepów spożywczych w pobliżu osiedli.

Przeczytaj pełen komunikat prasowy.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Pobierz arkusz informacyjny „Twoje płuca a aktywność fizyczna”.

Zapisz się do naszego newslettera