STWIERDZONO ZWIĄZEK MIĘDZY DŁUGOTRWAŁĄ EKSPOZYCJĄ NA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA A ROZWOJEM NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

Naukowcy odkryli, że długotrwała ekspozycja na pewien powszechnie występujący rodzaj zanieczyszczenia powietrza może zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe.


Naukowcy odkryli, że długotrwała ekspozycja na pewien powszechnie występujący rodzaj zanieczyszczenia powietrza może zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe.

Celem badania, które naukowcy ci opublikowali w czasopiśmie Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, było pogłębienie wiedzy na temat wpływu wdychania przez długi czas pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 mikrometrów, czyli tzw. pyłu zawieszonego (PM, ang.particulate matter) PM2,5. Pył zawieszony PM2,5 to powszechnie występujący polutant emitowany przez samochody z silnikiem diesla w trakcie spalania paliwa, który to polutant może wywierać cały szereg negatywnych skutków zdrowotnych, szczególnie w obrębie płuc.

Naukowcy zrekrutowali do badania 66 280 mieszkańców Hong Kongu, którzy między 1998 a 2001 rokiem (początek badania) byli w wieku 65 lat lub starsi.

Roczne stężenia substancji determinujących jakość powietrza wokół miejsc zamieszkania uczestników badania szacowano na podstawie danych satelitarnych i odczytów z mierników stacjonarnych w okresie od początku badania do 2011 roku. Aby sprawdzić potencjalny wpływ na zdrowie tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza, badacze sprawdzali ogólnodostępne rejestry przyczyn zgonów.

Po wyłączeniu osób palących tytoń i obciążonych innymi chorobami badacze stwierdzili, że wyższe poziomy ekspozycji na pył zawieszony PM2,5 wiążą się z wyższym ryzykiem zgonu z powodu dowolnego nowotworu złośliwego.

Na podstawie tych obserwacji badacze stwierdzili, że dobrze byłoby przeprowadzić podobne badania w innych krajach, by ustalić, czy związek ten jest uniwersalny.

Przeczytaj oryginalne doniesienie prasowe

Przeczytaj streszczenie artykułu

 

 

Zapisz się do naszego newslettera