Nowy raport ostrzega, że wielu Europejczyków narażonych jest na działanie niebezpiecznie wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza

Mimo iż w ostatnim czasie sytuacja się poprawiła, zanieczyszczenie powietrza ma w dalszym ciągu poważne konsekwencje dla zdrowia Europejczyków, donosi najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska.


Mimo iż w ostatnim czasie sytuacja się poprawiła, zanieczyszczenie powietrza ma w dalszym ciągu poważne konsekwencje dla zdrowia Europejczyków, donosi najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Publikacja „Air quality in Europe – 2015 report“ opublikowana przez EEA wczoraj (w poniedziałek, 30 listopada 2015 r.), wykorzystuje dane pochodzące z oficjalnych stacji pomiarowych monitorujących jakość powietrza w całej Europie, które dają aktualny obraz jakości powietrza na kontynencie.

Raport wykazał, że większość ludzi mieszkających w miastach jest regularnie narażona na wyższe poziomy zanieczyszczeń powietrza niż te określone w limitach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Co więcej, w 2012 r. narażenie na pyły zawieszone o wielkości cząstek stałych do 2,5 mikrometra (PM 2,5) – rodzaj zanieczyszczenia pochodzącego z wielu źródeł, w tym spalin produkowanych przez pojazdy silnikowe i spalania różnych paliw – doprowadziło do przedwczesnej śmierci 430 000 ludzi w Europie.

Raport apeluje o podjęcie skoordynowanego działania na poziomie międzynarodowym, europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym, tak aby stawić czoło temu problemowi i ratować życie.

Przeczytaj pełny raport.

Przeczytaj oryginalny komunikat dla prasy.

Dowiedz się więcej o kampanii Healthy Lungs for Life, która podnosi świadomość na temat znaczenia czystego powietrza.

Zapisz się do naszego newslettera